Visa allastudier.se som: Mobil

Naturorienterande ämnen inledande kurs

Eductus
Sammanfattning
Komvux
Halmstad
Svenska
Eductus

Naturorienterande ämnen inledande kurs

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i naturvetenskap har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom områden som miljö, teknik och energiförsörjning. Kunskaperna har också betydelse för att den enskilda individen ska kunna göra medvetna val till exempel kring hälsa och som konsument. Med kunskaper inom det naturvetenskapliga området får individen redskap för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och handlingsberedskap för att verka och bidra till en hållbar utveckling.

Om kursen

I kursen får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i naturvetenskap för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, hälsa, miljö och samhälle,
 • reflektera över, diskutera och värdera val och handlingar i vardagsliv, samhällsliv och arbetsliv, utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv,
 • genomföra systematiska undersökningar i naturvetenskap, och
 • använda naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i människokroppen, naturen, arbetslivet och samhället.

Centralt innehåll

Kropp och hälsa

 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion och sociala relationer.
 • Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning, antibiotika och resistenta bakterier.
 • Kroppens organ och organsystem, deras namn, uppbyggnad, funktion och samverkan.
 • Matens kemi kopplat till hälsa och miljö.
 • Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Miljö

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi utnyttjar den, till exempel utifrån allemansrätten.
 • Vanliga kemikalier i hemmet. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Energi

 • Människans användning av energi- och naturresurser historiskt, i nutid, lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling och påverkan på klimatet.
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Naturvetenskapliga metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar vid systematiska undersökningar och i samband med detta använda mätutrustning.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till naturvetenskap.

Eductus

Eductus

Eductus – din väg till jobb!Lär dig allt du behöver för att få jobb.Hos oss kan du läsa ett brett utbud av kurser för vuxenstuderande. Vi har ett tydligt fokus på jobb. Vägen till jobb kan se olika ut beroende...


Läs mer om Eductus och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Naturorienterande ämnen inledande kurs
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Eductus

Linjegatan 5
302 50 Halmstad

Tel: 035-16 26 32

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Naturorienterande ämnen inledande kurs från Eductus, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Naturorienterande ämnen inledande kurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: