Visa allastudier.se som: Mobil

Samhällsorienterande ämnen inledande kurs

Eductus
Sammanfattning
Komvux
Halmstad
Svenska
Eductus

Samhällsorienterande ämnen inledande kurs

I alla tider har människor försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor, både de sociala sammanhang de ingår i samt hur det förflutna påverkar livet idag och de val som görs inför framtiden. Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger individen verktyg att delta i samhällslivet, att påverka sin livssituation och att bidra till samhällets utveckling. Dessa kunskaper är särskilt betydelsefulla i en komplex samtid som präglas av snabb utvecklingstakt, globalisering och mångfald.

I kursen ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen organiseras, fungerar och förändras samt hur individer och grupper samverkar,
 • använda en geografisk referensram samt reflektera över samspelet mellan människa, natur och samhälle,
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • analysera religioner och livsåskådningar och hur de påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • söka, analysera och kritiskt granska information från olika källor samt uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, samt
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Innehåll

Individen och samhället

 • Sveriges geografi och geografiska förutsättningar, till exempel befolkning, kulturlandskap och infrastruktur.
 • Geografiska metoder och arbetssätt, till exempel kartan och dess uppbyggnad.
 • Att flytta mellan länder och inom ett land. Orsaker och konsekvenser.
 • Centrala samhällsfunktioner och olika stödfunktioner i samhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård och socialtjänst.
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Vanliga traditioner och högtider, bland annat med anknytning till kristendomen.
 • Religioner och andra livsåskådningar i världen och i ett mångkulturellt Sverige.
 • Kulturliv och friluftsliv i Sverige.

Så styrs Sverige

 • Den svenska demokratin och välfärdssamhällets framväxt.
 • Sveriges demokratiska och politiska organisation på lokal och nationell nivå - riksdag, regering, landsting och kommuner.
 • Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

Information och kommunikation

 • Det svenska medielandskapet. Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel traditionella massmedier och sociala och digitala medier.
 • Möjligheter och utmaningar i det förändrade medielandskapet. Möjligheter och utmaningar förknippade med internet och digital kommunikation.
 • Metoder för att söka information från olika källor i de samhällsorienterande ämnena. Hur man kan bearbeta och värdera information.

Rättigheter och rättsskipning

 • Grundläggande mänskliga rättigheter. Fri- och rättigheter samt skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Jämlikhet och jämställdhet i ett mångkulturellt Sverige.
 • Urfolket samerna och nationella minoriteter i Sverige.
 • Lagstiftning, lagar och normer. Kriminalitet och rättssystemet.

Privatekonomi och samhällsekonomi

 • Privatekonomi. Inkomster, utgifter, skatt, transfereringar, lån, sparande och betalningsformer.
 • Offentlig ekonomi. Skatter och vad de används till.
 • Arbetsmarknaden i Sverige. Utbildningsvägar, yrkesval, entreprenörskap och olika anställningsformer.

Eductus

Eductus

Eductus – din väg till jobb!Lär dig allt du behöver för att få jobb.Hos oss kan du läsa ett brett utbud av kurser för vuxenstuderande. Vi har ett tydligt fokus på jobb. Vägen till jobb kan se olika ut beroende...


Läs mer om Eductus och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Samhällsorienterande ämnen inledande kurs
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Eductus

Linjegatan 5
302 50 Halmstad

Tel: 035-16 26 32

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Samhällsorienterande ämnen inledande kurs från Eductus, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Samhällsorienterande ämnen inledande kurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: