Visa allastudier.se som: Mobil

Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå

Enskilda Högskolan Stockholm
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Stockholm
Höst 2021

Stockholm
Höst 2021

Stockholm
Vår 2022

Stockholm
Vår 2022

Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå

Bibelns texter speglar en världsbild och förmedlar föreställningar och värderingar med förankring i en avlägsen tid. Historiska omständigheter och ideologiska förändringar har påverkat texternas framväxt och utformning. När texterna används och tolkas i vår tid uppstår glapp och kulturkrockar mellan textens värld och vår tids ideal och värderingar. Kursen ger redskap att analysera bibeltexter genom att relatera dem till litterära genrer, historiska och sociala sammanhang, samt vår egen tids perspektiv. Kursen erbjuds med fokus på olika teman och är gemensam för Gamla och Nya testamentet.Alternativa) Bibeln som myt och historiaMyter förmedlar mening på ett poetiskt och allmänt plan, medan historieskrivning, även när det gäller äldre tid och antiken, är mer intresserad av faktiska detaljer och händelseförlopp. I Gamla och Nya testamentet är dessa två litterära genrer inte helt åtskilda. Historieskrivningen legitimerar dessutom en viss teologi eller gruppidentitet och utformas i mytisk form. Tolkarens ansvar i förståelsen av denna genre-problematik betonas.b) Samhälle, kris och teologisk utvecklingBibelns texter har ofta formats ur teologiska kriser som tvingats fram av historiska händelser eller förlopp. Vi analyserar dessa förändringsmekanismer, belyser deras roll för bibelns tillkomsthistoria och betonar tolkarens ansvar. Exempel är exilen, frånvaron av tempel, hellenismens påverkan, den romerska ockupationen, Jesus korsfästelse, parusifördröjningen, samt klyftan mellan tidig judendom och den tidigkristna rörelsen.c) Våld, etnicitet och genderBibelns texter kan ibland uppfattas föråldrade eller förtryckande, ibland radikala och utmanande. Texter som rör frågor om våld, etnicitet och gender analyseras med redskap hämtade från historiska, sociala, litterära och ideologikritiska metoder. Vi granskar kritiskt hur normer och värderingar konstrueras i texterna och hos deras läsare, samt vilken roll dessa texter har spelat i historien.d) Text, tolkning och predikanLäsarens sociala kontext och förförståelse är avgörande i all tolkning. Vi problematiserar tolkaren som subjekt, granskar texttolkningens villkor och fördjupar förståelsen för exegetiska tolkningsmetoder, samt analyserar bibeltexternas bruk i den kristna gudstjänstens liturgi och predikan. De implicita tolkningsmodeller som framträder identifieras och analyseras. Tolkarens etiska ansvar för bruket av bibeltexten betonas.e) Annat tema med relevans för uppsatsarbete

Förkunskaper

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, eller motsvarande, varav minst 30 hp bibelvetenskap. Minst 15 hp teologi/religionsvetenskap på avancerad nivå, inklusive vetenskaplig teori och metod. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Enskilda Högskolan Stockholm

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm! Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen...


Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Recensioner

Det finns inga recensioner för Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön