Visa allastudier.se som: Mobil

Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå

Enskilda Högskolan Stockholm
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Stockholm
Höst 2021

Stockholm
Höst 2021

Stockholm
Vår 2022

Stockholm
Vår 2022

Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå

Tro, religion och meningsskapande står i relation till traditioner och praktiker som befinner sig i ständig förändring och samspel med varierande sociala och kulturella kontexter. Studier och forskning i praktisk teologi söker förstå sådana traditioner och praktiker genom att integrera teologiska, historiska och beteendevetenskapliga teorier och metoder. I en tematisk kurs erbjuds fokus på ett tema i något av de fyra delämnen som utgör ämnesområdet Praktisk teologi på THS (praktisk ecklesiologi, religionspedagogik, religionspsykologi, religionssociologi). De studerande kan fördjupa sig inom vad som traditionellt brukar kallas Liturgik Hymnologi Homiletik Religionspedagogik och undervisning i församling Pastoralteologi Religionspsykologi och själavård Religionssociologi och kyrkligt ledarskap Spiritualitet.Inom varje ämnesområde läses ca 12001500 sidor vetenskaplig litteratur som lärare väljer efter samråd med studenten.Alternativa) Tillämpad hymnologi. Församlingssångens nutida funktionerb) Tillämpad homiletik. Predikan och predikantskap som ecklesiala praktiker.c) Tillämpad religionspsykologi. Skolan som stödjande arena.d) Tillämpad religionspedagogik i mötet med barn och unga i församlingare) Tillämpad religionspedagogik i mötet med vuxna i församlingarf) Tillämpad religionssociologi. Församling och dess ledarskap i en religiöst föränderlig kontext.g) Annat tema med relevans för uppsatsarbete

Förkunskaper

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp praktisk teologi på fördjupningsnivå. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Enskilda Högskolan Stockholm

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm! Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen...


Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Recensioner

Det finns inga recensioner för Tematisk kurs, praktisk teologi, magisternivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön