Visa allastudier.se som: Mobil

Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå

Enskilda Högskolan Stockholm
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Stockholm
Vår 2022

Stockholm
Vår 2022

Stockholm
Höst 2021

Stockholm
Höst 2021

Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå

Tro, religion och meningsskapande står i relation till traditioner och praktiker som befinner sig i ständig förändring och samspel med varierande sociala och kulturella kontexter. Studier och forskning i praktisk teologi söker förstå sådana traditioner och praktiker genom att integrera teologiska, historiska och beteendevetenskapliga teorier och metoder. I en tematisk kurs erbjuds fokus på ett tema i något av de fyra delämnen som utgör ämnesområdet Praktisk teologi på THS (praktisk ecklesiologi, religionspedagogik, religionspsykologi, religionssociologi). De studerande kan fördjupa sig inom vad som traditionellt brukar kallas Liturgik Hymnologi Homiletik Religionspedagogik och undervisning i församling Pastoralteologi Religionspsykologi och själavård Religionssociologi och kyrkligt ledarskap Spiritualitet.Inom varje ämnesområde läses ca 12001500 sidor vetenskaplig litteratur som lärare väljer efter samråd med studenten.Alternativa) Tillämpad liturgivetenskap. Gudstjänstens texter och traditioner.b) Tillämpad religionspsykologi. Institutioner, till exempel sjukhus och kriminalvård, som stödjande arena. c) Religionspedagogik en teoretisk fördjupningd) Församlingssociologi en teoretisk fördjupninge) Tillämpad ecklesiologi. Spiritualitet i ett trossamfund, till exempel baptistisk spiritualitet och frihetsidealet.f) Annat tema med relevans för uppsatsarbete.

Förkunskaper

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, eller motsvarande, varav minst 30 hp praktisk teologi. Minst 15 hp teologi/religionsvetenskap på avancerad nivå, inklusive vetenskaplig teori och metod.

Enskilda Högskolan Stockholm

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm! Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen...


Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Recensioner

Det finns inga recensioner för Tematisk kurs, praktisk teologi, masternivå

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön