Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik

Enskilda Högskolan Stockholm
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Stockholm
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Stockholm

Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik

Kursen behandlar församlingen som lärande, själavårdande och kommunikativ gemenskap. Med utgångspunkt i religionspedagogiska och religionspsykologiska teorier och metoder fokuserar kursen på planering, genomförande och utvärdering av lärande, själavårdande och förkunnande arbete i en kristen församlingskontext. Studenten ges möjlighet att reflektera över sin egen roll som pedagogisk teolog, själavårdare och förkunnare, samt över församlingen som en miljö för livslångt lärande, själavård och livstolkning och i förhållande till annan folkbildning, hälsofrämjande verksamhet och retorik i samhället samt utifrån ett makt- och könsperspektiv. Samtalet som stöd i skilda livssituationer ställs i centrum utifrån själavård som en del av kyrkans omsorgsarbete. De specifika redskap som behövs för att kunna bedriva själavård i form av enskilda samtal studeras. I kursen prövas även retoriska modeller genom tillämpningsövningar av kasualtal vid gudstjänster av särskild anledning (dop, konfirmation, vigsel, begravning, etc). Vidare ges redskap för att utveckla den undervisande (särskilt undervisning för ungdom), själavårdande och förkunnande verksamheten i en församling.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet. Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik 15 hp, eller motsvarande.

Enskilda Högskolan Stockholm

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm! Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen...


Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Recensioner

Det finns inga recensioner för Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi och homiletik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön