Visa allastudier.se som: Mobil

Fastighetsingenjör

Fastighetsakademin Sverige AB
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Göteborg
400 yh-poäng
Heltid
Klassrum
Startdatum: 2020-08-01 - Göteborg
Fastighestakademin Sverige AB

Fastighetsingenjör

Som Fastighetsingenjör har du det operativa ansvaret för fastighetsbeståndens drift och underhåll. Fastighetsingenjören ansvarar ofta för olika typer av tekniska projekt som utvecklar och förädlar fastigheter. Både byggnadstekniska och VVS-installationstekniska frågor är en mycket viktig del i arbetet eftersom, särskilt nyproducerade, fastigheter idag har mycket avancerade tekniska system.

Fastighetsingenjören är en specialist som också har huvudansvaret för att optimera fastighetens tekniska system. Vidare ansvarar man i rollen som fastighetsingenjör för kvalificerade upphandlingar och har ibland en ledarroll med personalansvar. Arbetet är, till sin natur, omväxlande och bjuder på stora möjligheter till personlig utveckling och goda anställningsvillkor i en expansiv bransch som inte flyttar utomlands.

Vår utbildning till Fastighetsingenjör omfattar 2 års heltidsstudier och mer där till, vilket motsvarar 400 Yh-poäng. Vi har 18 timmars lärarledd undervisning per vecka. Resterande tid sker betygsgrundande, grupp- eller enskilda arbeten där handledare alltid finns tillgängliga.

Utbildningen innefattar tre LIA-perioder; varav den första omfattar 6 veckor, den andra 8 veckor och den sista 6 veckor. Under LIA-perioder får studenterna möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är också här de skaffar sig ett värdefullt kontaktnät och vanligen träffar sina framtida arbetsgivare i fastighetsbranschen.

Efter utbildningen till Fastighetsingenjör kan du med mycket goda anställningsvillkor, arbeta som fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare, teknisk förvaltare, projektledare, driftsansvarig, energistrateg, underhållschef, energiingenjör, driftingenjör, VVS-ingenjör m.fl.

Under dina två år hos oss läser du följande kurser:
Fastighetsföretagande, 30 p
Projektledning, 20 p
Kommunikation, 10 p
Företagsekonomi, 15 p
Investeringskalkylering, 20 p
Juridik, 20 p
Upphandling och entreprenadjuridik, 25 p
Byggnadsteknik och -fysik, 30 p
Installationsteknik, 35 p
Kyl- och värmepumpsteknik, 15 p
Styr- och övervakningssystem, 20 p
Energioptimering och -effektivisering, 20 p
Underhållsteknik, 15 p
Elsäkerhet ,10 p
LIA 1 – Fastighetsföretagande, 30 p
LIA 2 – Teknik, 40 p
LIA 3 – Drift och underhåll, 30 p
Examensarbete, 15 p

Hos oss på Fastighetsakademin får du en kvalificerad utbildning som leder till ett intressant, stimulerande och mycket utvecklande arbete i en bransch med mycket stort rekryteringsbehov.

Välkommen till fastighetsbranschens egen skola!

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Kurser:

Teoretiska kurser som finns på fler program

  • Matematik 2, 100p
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Fastighetsakademin Sverige AB

Fastighetsakademin Sverige AB

Fastighetsakademin

Fastighetsakademin är en yrkeshögskola (Yh) som ägs och drivs av ett 50-tal, både kommunala aktörer och privata fastighetsbolag, primärt verksamma i Västsverige. Detta gör skolan helt unik och garanterar att utbildningarnas innehåll uppfyller branschens krav och förväntningar. Skolan har sedan...


Läs mer om Fastighetsakademin Sverige AB och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Fastighetsingenjör
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Fastighetsingenjör från Fastighetsakademin Sverige AB, fyll i dina uppgifter:

Recensioner

Det finns inga recensioner för Fastighetsingenjör

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: