Visa allastudier.se som: Mobil

Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare

FEI Företagsekonomiska Institutet (YH)
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Stockholm
400 yh-poäng
Heltid

Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare

Vill du göra karriär inom försäkringsbranschen? Studera till försäkringsrådgivare, skadereglerare eller riskbedömare var du än befinner dig.

Om utbildningen

Utbildningen Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare är sedan många år etablerad och en av de viktigaste utbildningarna för den som vill göra karriär inom försäkringsområdet. En försäkringsrådgivare arbetar med att ge privatpersoner eller företag råd när det gäller olika försäkringslösningar och en skadereglerare hanterar olika skador som den försäkrade råkat ut för. En riskbedömare, underwriter, arbetar med att bedöma risker.

Utbildningen kännetecknas av att det är marknadens mest omfattande utbildning. Den har en integrerad praktik på ledande bolag i försäkringsbranschen. Och den uppfyller Finansinspektionens teoretiska krav för att kunna bli förmedlare, som tidigare kallades mäklare.

FEI samarbetar med InsureSec och i utbildningen finns det möjlighet att mot en avgift göra InsureSecs licenstest som ett bevis på att utbildningen producerar kunniga och kompetenta försäkringsförmedlare.

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara Administratör, Rådgivare, Förmedlarassistent, Skadereglerare och Riskbedömare/underwriter.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning framgångsrikt ska kunna arbeta som rådgivare, säljare eller handläggare i försäkringsbranschen.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha:

• kunskaper i Finansinspektionens och InsureSecs regelverk, försäkringsjuridiska regelverk, Försäkringsförmedlarens roll och ansvar, Risk Management och skadereglering
• färdigheter att utreda kunders risksituation och försäkringsbehov samt presentera förslag på lämpliga försäkringslösningar
• kompetenser lämna besked om vilka akuta åtgärder som bör vidtas vid skada samt utreda vilken ersättning som ska lämnas ur försäkringen
• färdigheter i att hantera administrationen vid utbetalning från liv- och pensions- försäkringar

Kurser


Ekonomi
Engelska
Examensarbete
Försäkringsförmedlarens roll och ansvar samt compliance
Juridik
Kundkommunikation och säljteknik
Liv- och pensionsförsäkring
Liv- och pensionsförsäkring, fördjupning
Lärande i Arbete
Omvärlds- och samhällsekonomisk bevakning
Risk Management
Sakförsäkring företag
Sakförsäkring person

Förkunskaper

Behörighet

  • Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

FEI Företagsekonomiska Institutet (YH)

Han gick iland med FEIFredrik Strömbäck jobbade som sjökapten men ville utvecklas vidare i land.Genom FEI ökade han de akademiska poängen i sitt CV....


Läs mer om FEI Företagsekonomiska Institutet (YH) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

FEI Företagsekonomiska Institutet (YH)

Recensioner

Det finns inga recensioner för Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön