Visa allastudier.se som: Mobil

Beridarutbildning

Flyinge
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Lund
600 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-08-01 - Lund

Beridarutbildning

Om utbildningen Du får en heltäckande utbildning i att utveckla hästar från inridning via matchning mot unghästchampionat till att ta fram mer färdiga tävlingshästar. Även hur du förbereder hästar för saluhästvisningar ingår i utbildningen.Du kommer att rida både yngre och äldre hästar men störst fokus ligger på utbildning och utveckling av hästar från 2,5 -7 år.Denna utvecklingen av programmet kommer i ännu högre grad att svara upp mot det stora behov av duktiga hästutbildare som finns i landet. Som beridare behöver du vara insatt i hela utbildningskedjan för att på bästa sätt ta hand om de talangfulla hästar som föds upp.Efter utbildning ska du som egen företagare eller anställd beridare kunna utbilda, matcha och tävla såväl unga som äldre hästar.Under en vanlig dag på Flyinge har du både praktiskt och teoretisk undervisning. Hästutbildning, hästkunskap och träningslära är viktiga moment, liksom företagande och verksamhetsutveckling.Du rider dressyr, hoppning och fälttävlan men har en fördjupning inom din specialgren.I utbildningen ingår Lärande i arbetet (LIA). Det innebär att hela eller delar av kurser genomförs ute på en arbetsplats hos välmeriterade hästarbetsplatser med fokus på hästutbildning och tävling. Första året har du en sammanhängande period om 10 veckor LIA, andra året är LIA-perioden på 20 veckor. Tredje året är helt skolförlagt.Tävling ingår i utbildningen.Under tre lärorika år utbildas du av några av Sveriges absolut bästa tränare i hoppning, dressyr och fälttävlan. Målet är att du efter examen ska kunna utbilda hästar enligt ett vedertaget utbildningssystem, samt befästa dina kunskaper om hästens utbildning utifrån individens utvecklingspotential, exteriör, talang och utbildningsståndpunkt.Du använder de kunskaper som utbildningen ger dig till att utbilda, träna och utveckla hästar med målsättningar mot, unghästvisningar, tävling och försäljning. Under utbildningen lär du dig också att sköta, stalla upp, samt träna hästar på ett etiskt och djurskyddsmässigt sätt med hänsyn till säker hästhantering.Du rider oftast 2-3 hästar per dag men ibland fler. Tillsammans med dina lärare gör ni upp en nulägesanalys med en anpassad tränings- och tävlingsplanering för varje enskild individ. Arbete från marken såsom tömkörning, löshoppning och longering ingår också.Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen och yrkesrollerna beridare och UnghästutbildareObligatoriska kurserAvel, uppfödning och träningslära 15 YHPFöretagande 25 YHPHästkunskap 20 YHPHäst- och anläggningsvård 40 YHPHästutbildning 1 35 YHPHästutbildning 2 55 YHPLIA 1 50 YHPLIA 2 100 YHPRidkonst 1 20 YHPRidkonst 2 50 YHPSaluhästvisning 15 YHPSkolridning 45 YHPStall- och verksamhetsmanagement 1 30 YHPStall- och verksamhetsmanagement 2 55 YHPTreåringens utbildning 45 YHPSumma: 600 YHP

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Andra villkor/kunskaper: Höga förkunskaper i ridning är en förutsättning för att den studerande skall klara utbildningsmålen och därmed kunna arbeta professionellt med utbildning av hästar inom de olika årgångarna.För att kunna antas krävs därför dokumenterad riderfarenhet motsvarande lägst Msv B nivå i dressyr, 130 hoppning, eller 1* CNC fälttävlan i fördjupningsgrenen. I kompletteringsgrenen krävs dokumenterad riderfarenhet motsvarande lägst Msv C dressyr, 1.20 hoppning och H 100 i fälttävlan. Riderfarenheten skall intygas på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Diplomerad Beridare eller Svensk Ridlärare lägst level III. Samtliga sökande med dokumenterade riderfarenheter enligt ovanstående kriterier kallas till antagningsprov. Godkänt ridprov bedömt av antagningsnämnden ingår i krav på särskilda förkunskaper. Provet består av två delar, ridning i dressyr och ridning i hoppning där man kan få max 30 poäng på vardera delen. För att bli godkänt på provet och därmed behörig till utbildning krävs 39 av totalt 60 p.

Hitta till utbildaren

Flyinge