Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Karlstad
400 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-08-01 - Karlstad

Energi- och fastighetstekniker

Du har som energi- och fastighetstekniker ett stort ansvar för drift, underhåll och optimering av olika system som finns i den fastighet du ansvarar för.
Du har också till uppgift att tillmötesgå fastighetsägarens och hyresgästernas krav och förväntningar på bästa möjliga sätt och möta dem där de befinner sig. Det gäller allt från inomhusklimat och komfort till miljömässiga och ekonomiska aspekter. Du är många gånger företagets ansikte utåt i möte med ägaren och hyresgästen, så god kommunikationsförmåga är central i yrkesrollen.

Fokus i utbildningen är fastighetens olika system: värme, ventilation, tappvarmvatten mm, hur dessa hänger ihop, hur de styrs och optimeras på bästa sätt utifrån gällande lagstiftning och kundens önskemål. Mötet med hyresgästen, kommunikation med fastighetsägaren och andra yrkesgrupper är utbildningens andra fokus.
Att professionellt kunna arbeta fram och upprätthålla goda relationer är a och o i yrkesrollen.

Du kommer läser bl a kurser inom byggnader/byggfysik, energisystem, energiomvandling / effektivisering, vattenteknik samt service och bemötande. En fjärdedel av utbildningen är förlagd till praktik vid något av branschföretagen (Lärande i arbete, LIA). Här omsätter du dina breda teoretiska kunskaper i praktiken och får med dig nya erfarenheter till de fortsatta kurserna i utbildningen och till det framtida arbetslivet. Du söker själv din LIA-plats för att skapa personliga kontakter på olika företag och kan på så sätt få flera ingångar till framtida arbetsgivare, vilka också får en god bild av vem du är när du gör din praktik hos dem.

Du kommer att kunna arbeta som drift-/ energitekniker inriktning fastigheter och söka anställning hos privata fastighetsbolag, som äger bostäder, köpcentrum, kontor, serviceinrättningar och inom den offentliga sektorn och hos kommuner, regioner och myndigheter, som äger allt från skolor, anstalter och sjukhus, till kontor och lagerbyggnader.

Med tanke på bredden av arbetsgivare och variationen av hyresgäster behöver du i din yrkesroll har förmåga att träffa olika typer av människor, ha flera uppdrag på gång samtidigt och snabbt anpassa dig till det som behöver prioriteras. Ingen dag är den andra lik, då du jobbar med att dels drifta, underhålla och förbättra olika fastighetssystem, dels problemsöka och avhjälpa fel som uppstår.

Du kommer att jobba med såväl gamla som helt nya fastigheter med olika typer av styrsystem och byggnadsfysiska förutsättningar.

Arbetsmarknaden ser mycket god ut de närmaste åren på grund av både pensionsavgångar och omstruktureringar.

Du kommer att jobba i en bransch där utvecklingen fortsätter med raskt tempo, vilket kräver att du är intresserade av att ständigt lära dit nytt och utveckla dig i din yrkesroll. Energi- och fastighetsteknikerutbildningen ger dig goda förutsättningar för att lyckas med detta om du har viljan och motivationen.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Endast grundläggande behörighet krävs

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Göteborgs universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön