Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Falun
400 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-08-17 - Falun

Medicinsk Sekreterare

Vi ger dig under fyra terminer en fullödig utbildning som medicinsk sekreterare i samarbete med landstingen Dalarna.Utbildningen ger dig de kunskaper som krävs för att arbeta som medicinsk sekreterare. Utbildningen består av 14 olika delmoment. Flera av kurserna läses integrerat. Du lär dig:Patientrelaterad vårddokumentation IT-stöd inom vården Personaladministrativ stödfunktionUtbildningen sker på plats i Falun. Lärande i arbete - kursen genomförs vid vårdinrättning som har utbildade handledare så nära din hemort som möjligt.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Kurser: Teoretiska kurser som finns på fler program Engelska 6, 100p Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100p

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet - Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitetet