Sammanfattning
Komvux
Distans
100 gymnasiepoäng
Heltid
Distans
Startdatum: Löpande - Distans
folkuniversitet vuxengymnasium på distans - svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 1

På Folkuniversitetets distanskurser kan du själv lägga upp dina studier och därmed studera när det passar dig, vilket innebär stora möjligheter att kombinera studier med exempelvis arbete.

Kursen Svenska som andraspråk 1 vänder sig till dig som har annat modersmål än svenska. Distanskursen hos Folkuniversitetet ger dig möjlighet att träna upp din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.

Språk, kultur och samhälle
I kursen får du lära dig att samla och värdera information samt förmedla dina egna åsikter rörande aktuella frågor och företeelser. Kursen jämför även kulturella synsätt och värderingar mellan ursprungskulturen och det svenska samhället.

Kursen ska bland annat innehålla:

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner. Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte, situation och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. 
  • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  • Läsning av och samtal om modern skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.
  • Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.
  • Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.

Förkunskaper

För behörighet till kursen krävs grundskoleutbildning eller liknande.

Folkuniversitetet Vuxengymnasium på distans

Saknar du behörighet för att plugga på högskola eller universitetet? Behöver du en utbildning för att få ett jobb? Vill du själv kunna välja var, när och hur du ska studera? Gå en eller flera gymnasiekurser på distans! Folkuniversitetet arbetar...


Läs mer om Folkuniversitetet Vuxengymnasium på distans och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Svenska som andraspråk 1
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser
Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk 1

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Svenska som andraspråk 1 från Folkuniversitetet Vuxengymnasium på distans, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön