Drift- och fastighetstekniker

Folkuniversitetet
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Jönköping
300 yh-poäng
Heltid
Klassrum
Startdatum: 2023-08-21 - Jönköping

Drift- och fastighetstekniker

Drift- och fastighetstekniker

Vill du jobba praktiskt inom fastighetsbranschen med drift av bostäder och företagslokaler? Läs till Drift- och fastighetstekniker hos oss!

Om utbildningen

Vill du jobba praktiskt inom fastighetsbranschen med drift av bostäder och företagslokaler? Yrkeshögskoleutbildningen Drift- och fastighetstekniker är en 1,5-årig utbildning som berättigar till studiemedel. Det finns goda möjligheter till jobb efter avslutad utbildning.

Fastighetsbranschen är i ständig utveckling vad gäller frågor kring miljö, hållbarhet och digitalisering. Som drift- och fastighetstekniker har du ansvar för den dagliga driften av en eller flera fastigheter och är företagets ansikte utåt. En viktig del av arbetet är att se till att fastigheten fungerar väl. Att alla fastighetstekniska system fungerar på ett miljömässigt bra sätt och att underhåll sköts samt att beställa expertis när det behövs. Du arbetar i ett team tillsammans med förvaltare, energiingenjör och företagets kundtjänst. I ditt arbete påverkar du människors vardag i både hem och på arbetsplatsen och det är ett socialt arbete med mycket kundkontakt.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

• Bovärd
• Fastighetsansvarig
• Fastighetsskötare/tekniker
• Driftstekniker
• Maskinist

Under utbildningen får du goda kunskaper i:

• Samtliga fastighetstekniska system och hur styr- och reglersystemet styr dessa.
• Elkunskap – förberedelse för B-behörighet.
• Övriga typer av fastighetstekniska system som till exempel brandskydd (sprinkler och larm), hissar och passersystem.
• Kundfokus – att kunna möta och bemöta kunderna på ett professionellt sätt.
• Förbättringsarbete med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
• Kommunikation med olika målgrupper på svenska och engelska samt läsa och förstå engelska begrepp.
• Digitalisering – att kunna hantera dagens teknik och ha beredskap för morgondagens möjligheter.
• Hur ekonomi styr verksamheten och att kunna läsa och förstå avtal och gränsdragningslista.

Du är på plats på skolan ca 2-3 dagar i veckan, övrig tid är avsatt för självstudier. I utbildningen ingår även tre LIA-perioder, Lärande i arbete, då du praktiserar på ett fastighetsföretag.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning har du kompetens att:

• Självständigt och med fokus på god resurshushållning säkerställa optimal drift av en eller flera fastigheter på ett juridiskt korrekt sätt.
• Ha en god dialog med kunder och ett gott bemötande för att på ett tidigt stadium upptäcka och åtgärda avvikelser i driften av fastigheten.
• Driva den egna kunskapsuppbyggnaden genom att följa med i teknikutveckling inom olika typer av fastighetsrelaterade system med fokus på digitaliseringens möjligheter

Stor regional efterfrågan

Det finns idag ett stort behov av ny kompetens inom fastighetsbranschen och där kan du som drift- och fastighetstekniker komplettera både fastighetsskötaren och energiteknikern i deras arbete. Du arbetar både praktiskt med fastighetsteknik och har god kundkontakt.

Utbildningen sker i tätt samarbete med aktörer inom fastighetsbranschen i Jönköpings län och närliggande regioner.

Förkunskaper

Behörighet

  • Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning i hela Sverige. Vi är fristående från politiska, religiösa, kommersiella och fackliga intressen. På Folkuniversitetet i Stockholm kan du välja bland tusentals kurser och föreläsningar. Vi driver även Konst- och kulturutbildningar...


Läs mer om Folkuniversitetet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Drift- och fastighetstekniker

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön