Visa allastudier.se som: Mobil

Demensspecialiserad undersköterska

Forshaga kommun
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
200 yh-poäng
Deltid
Kommande starter
Distans
2020-08-01 
2021-08-01 

Demensspecialiserad undersköterska

Yrke/Yrkesområde

Utbildningen leder till specialiserad kunskap och kompetens om demenssjukdomar och personcentrerad vård av personer med demens. Den ger dig goda möjligheter utvecklas i din roll som undersköterska till fördjupad förståelse och mer kvalificerade arbetsuppgifter i vården och omsorgen av personer med demens. Efter fullgjord utbildning ska du kunna arbeta som demensspecialiserad undersköterska inom olika vård- och omsorgsformer där man möter personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Utbildningen omfattar nedanstående kurser.
År 1 Demenssjukdomar 30 p, Etik, värdegrund och förhållningssätt 30 p, Personcentrerad vård och omsorg 40 p
År 2 Mat och måltidsmiljö 20 p, Vård i livets slut och anhörigstöd 20 p, Välfärdsteknik 15 p, Handledning och kvalitetsutveckling 25 p,
Examensarbete 20 p

Pedagogik och undervisningsmetoder

Utbildningen genomförs som nätbaserad distansutbildning med obligatoriska kursträffar på skolan i samband med kursslut och kursstart. Då utbildningen genomförs på halvfart finns möjligheter att kombinera studierna med arbete. Utbildningen förutsätter dock att du är tillgänglig för exempelvis redovisningar och examinationer via läroplattformen vid vissa tillfällen under utbildningens gång.

Pedagogiken bygger på du som studerande är aktiv i ditt eget lärande och din kunskapsinhämtning. Det är ditt eget lärande som står i centrum och du förväntas att aktivt och i samarbete med andra söka kunskap för att nå kursmålen. Till ditt stöd har du studiehandledningar, handledning av lärare, litteratur och kursträffarna på skolan. Användandet av läroplattformen ger möjlighet till kollegialt lärande.
Flera olika undervisningsmetoder används för att nå utbildningens mål såsom projektarbeten, fältstudier, seminarier, föreläsningar, litteraturstudier och undervisning via den nätbaserade plattformen. Studieuppgifter genomförs individuellt och i grupp.

Nätpedagogik

Utbildningen genomförs till stor del via en nätbaserad läroplattform. Via plattformen sker både utbyte av information samt undervisning som ökar flexibiliteten i studierna. I undervisningen används läroplattformen som ett nätbaserat klassrum där interaktion sker i såväl forum som via videokonferens. Du som studerande kommer både interagera med andra och skapa din egen kunskap via läroplattformen. Introduktion av den nätbaserade studieplattformen sker vid utbildningsstart.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Kurser:

Vård- och omsorgsprogrammet

  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykologi 1, 50p
  • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

OCH

Yrkeserfarenhet

Omfattning och längd:

2 år halvtid

Typ av yrkeserfarenhet:

Arbete inom vård- och omsorgsverksamheter.

Forshaga kommun

Forshaga kommun

Välkommen till Forshaga vuxenutbildning. På Vuxenutbildningen i Forshaga erbjuder vi utbildning med stor valfrihet. Vuxenutbildningen ger dig som vuxen unika möjligheter att få utökade kunskaper som kan användas i samhällslivet, yrkeslivet och för fortsatta studier. Oavsett om du vill fräscha...


Läs mer om Forshaga kommun och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Forshaga kommunJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön