Äldre och åldrande

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
10 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2023

Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Äldre och åldrande

Kursen behandlar äldre och åldrande utifrån teman som livsvillkor, familjeförhållanden, boendesituation och hälsa. Vi diskuterar också samhällets insatser, aktuell forskning och metoder i socialt arbete. 

Kursen vänder sig till dig som har ett intresse för äldreomsorgens olika verksamhetsfält, men också till dig som har ett allmänt intresse för äldre människors och närståendes vardag och levnadsvillkor i en samhällelig kontext.

Ytterligare fokusområden för denna kurs är klass, kön och etnicitet i socialt arbete och hur våld i nära relationer kan hanteras. Kursen har en konstruktionistisk ansats och fokuserar äldre och åldrande utifrån sociala, socialpsykologiska och strukturella teoretiska perspektiv. 

Följande teman behandlas:

historiska och aktuella livsvillkor för äldre med särskilt fokus på sociala sammanhang, familjeförhållanden, boendesituation, sociala relationer, hälsa samt livsåskådningsfrågor i livets slutskede
samhällets insatser för äldre, de metoder som använts i det sociala arbetet samt aktuell forskning inom området
betydelsen av maktdimensionerna klass, etnicitet och kön/genus för det sociala arbetet med äldre
hur våld i nära relationer kan förstås och hanteras i det sociala arbetet med äldre

professionellt förhållningssätt, organisatoriska, juridiska och normativa aspekter på det sociala arbetet med äldre samt yrkesrollen i ett myndighetsutövande perspektiv

Kursens undervisning består av föreläsningar, seminarier med delvis förberedande moment samt studiebesök.

Förkunskaper

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Äldre och åldrande

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön