Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg
Sista ansökan: 2023-04-16

Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Arbetsvetarprogrammet är en nationellt unik utbildning som gör dig väl förberedd för ett kvalificerat utvärderings-, utrednings- och analysarbete inom företag, myndigheter och andra typer av organisationer. Programmet ger dig professionell kompetens för att analysera arbete, arbetsorganisationer och arbetsmarknader dess förutsättningar, former och framtida utmaningar i ett alltmer globaliserat och komplext arbetsliv. På en föränderlig arbetsmarknad finns ett stort behov av kompetenta och självgående medarbetare som kan arbeta med en rad olika problemområden och metoder såsom konflikthantering, utvärderings- och förändringsarbete eller analys av arbetsmiljö. Efter avslutat program kommer du ha välutvecklade färdigheter i att utföra analyser av arbete och förändringstendenser inom arbetslivet på skilda nivåer. Du kommer att få såväl teoretiska som praktiska färdigheter i att analysera arbetsmarknad, arbete, dess villkor, förutsättningar och utförande.

Både bredd och djup

Vid sidan av breda kunskaper om arbete, arbetsmarknad och arbetsliv ger programmet dig gedigna färdigheter om olika analysverktyg och metoder och hur du i praktiken kan använda dem inom olika verksamheter. Det kan handla om att undersöka ledningsformer på en arbetsplats, att studera arbetsgruppens dynamik och hur gruppkonflikter i organisationer utvecklas och hanteras samt olika utvärderingsmodeller och deras tillämpning. Andra områden som du kommer att få kunskap om är hur vi kan förstå arbetet idag och i ett historiskt perspektiv, det svenska arbetsmarknadssystemets innehåll och framväxt, internationella arbetslivsrelationer och globala produktionssystem, grundläggande svensk arbetsrätt samt att bättre förstå förändringspotentialer och motståndsstrategier med avseende på likabehandlingsfrågor. Dessutom kommer du att få fördjupade kunskaper om och färdigheter i projektarbete som arbets- och organisationsform, metoder för utvärderings- och förändringsarbete samt kartläggning och analys av arbetsmiljö. Det vill säga programmet erbjuder ett brett spektrum av arbetslivsrelaterade kunskaper och färdigheter som gör dig väl förberedd inför de möjligheter och utmaningar som du kommer att möta i det samtida arbetslivet.

Kombinerar teori och praktik

Programmet är en bred samhällsorienterande, treårig utbildning på grundnivå som leder till en kandidatexamen i arbetsvetenskap. I programmet kombineras arbetsvetenskaplig teori med praktisk utvärderings- och utredningsmetodik. Samtliga kurser innehåller ett eller flera praktiska moment där du som student ska pröva olika analysverktyg så att teoretiska kunskaper kan omvandlas till praktiska färdigheter. Stor vikt läggs vid att du ska kunna presentera självständiga analyser, rapporter, fältarbeten etcetera för en tänkt målgrupp. En stor del av studierna gör du i grupp. Programmet har nära anknytning till arbetslivet, bland annat genom projektarbeten, studiebesök och gästföreläsare. Under den avslutande terminen praktiserar du i ett företag, en myndighet eller en ideell organisation där du ges möjlighet att utveckla din förmåga att praktiskt tillämpa förvärvade teoretiska och praktiska kunskaper och metoder från utbildningen. På institutionens hemsida får du mer information om programmet, dess kurser och övrig information.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Arbetsvetarprogrammet-programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön