Artkunskap i naturliga miljöer

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Artkunskap i naturliga miljöer

Artkunskap när det gäller djurgrupper är inriktad på svenska fåglar (speciellt sång och läten), insekter och däggdjur. Även spår från djuren, och naturvårsintressanta arter och miljöer, behandlas. På de botaniska momenten lär man sig att känna igen de viktigaste mossorna och lavarna i fält, men även många signalarter i sydsvenska skogar (indikerar värdefulla skogsmiljöer). Man lär sig vidare att beskriva de naturliga fodermarkernas variation och naturvärden med hjälp av vanliga arter och indikatorarter bland kärlväxterna. Kursen ger en sådan fördjupad artkunskap som är nödvändig för naturvärdesbedömningar i sydsvenska landmiljöer. En stor del av kursen är fältbaserad.

Förkunskaper

Genomgångna baskurser i biologi omfattande 60 hp i ämnesområdena cellbiologi, molekylär genetik, evolution, botanisk och zoologisk fysiologi, ekologi samt biodiversitet och systematik, eller motsvarande, varav minst 45 hp måste vara godkända, eller motsvarande. Vidare rekommenderas godkänt resultat på kursen Floristik och faunistik (BIO145), 7,5 hp.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Artkunskap i naturliga miljöer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön