Att arbeta med mäns våld mot kvinnor

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Att arbeta med mäns våld mot kvinnor

I denna kurs samtalar vi om olika former av mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer. Kursen vänder sig till dig som i ditt professionella eller ideella arbete möter den som utsatts för, eller utövar, sådant våld. Du kanske arbetar inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, på en skola eller ett universitet, någon annan myndighet, organisation eller företag, i en kvinnojour eller ett #metoo-upprop och behöver utveckla din kompetens. Kursen är också lämpad för dig som på annat sätt har engagemang inom området och vill finna lösningar tillsammans med andra. I kursen kommer du att stärka din handlingsberedskap att arbeta med, och att analysera och värdera, professionella bemötanden och insatser på fältet. Kursen förhåller sig till aktuella frågor och forskning inom området.

 

Studenternas erfarenheter från professionellt och ideellt arbete är ett väsentligt innehåll i kursen. Kursen ger kunskap i att upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer, att skydda och stödja dem som blir utsatta, att arbeta med insatser för dem som utsätter andra för våld, samt kompetens i att problematisera aktuell kunskap och identifiera angelägna forskningsfrågor inom området. I fokus är dels våldet såsom både socialt och vetenskapligt problem: dess former, omfattning och konsekvenser, samt hur våldsutsatthet skapas och upprätthålls inom olika maktordningar och handlingsutrymmen.

Kursen omfattar dels även kunskap om samhälleliga mål och regelverk som styr socialt arbete på området. Du lär dig om olika förhållningssätt, handlingsstrategier och metoder för hantering av mäns våld mot kvinnor. Du utvecklar även förmåga att kritiskt granska professionella och egna värderingar och förhållningssätt inom området, med utgångspunkt i professionsetik och teoretiska perspektiv på våld. Kursens pedagogiska upplägg möjliggör att du kan koppla dina nya kunskaper till din egen praktik och bidra till förändring. Kursen är anpassad efter nya krav på obligatorisk utbildning inom området för Socionomexamen och andra professioner inom samhälls- och vårdvetenskap. Den ges för första gången vårterminen 2021 och ersätter den tidigare kursen Mäns våld mot kvinnor, 15 hp, som getts vid institutionen sedan 2007. En fortsättningskurs är planerad för den som vill fördjupa sig i vetenskapliga problem och forskning inom området.

Kursen går på kvartsfart. Undervisningen består av workshoppar, seminarier, grupparbeten, handledningar, studiebesök och föreläsningar. Aktiviteterna syftar till att stödja studenterna i det aktiva arbetet med det de förväntas lära sig i kursen. Undervisningen bedrivs både i sal, utanför universitetets lokaler och i internetbaserad form. Undervisningsspråket är svenska.

Förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i näraliggande område.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Att arbeta med mäns våld mot kvinnor

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön