Att motverka kränkande behandling och diskriminering - utvecklingsarbete i pedagogisk verksamhet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Att motverka kränkande behandling och diskriminering - utvecklingsarbete i pedagogisk verksamhet

Varför kränker elever varandra och hur kan det förebyggas?
Varje pedagogisk verksamhet skall förebygga och motverka kränkande behandling och diskriminering. Pedagoger och verksamheter behöver därför kunna förstå bakomliggande orsaker, hantera uppkomna situationer konstruktivt samt arbeta systematiskt med förebyggande åtgärder. I denna kurs problematiseras praktiknära situationer med utgångspunkt i teorier, forskning och styrdokument för att utveckla det egna pedagogiska arbetet. Kursen bidrar till att studenter fördjupar sina teoretiska kunskaper och tillämpar dessa praktiskt med syfte att öka inkludering och minska individers utsatthet i pedagogisk verksamhet. Förutom kränkande behandling och diskriminering tas grundläggande begrepp som konflikthantering, värdegrund, likvärdighet, normmedvetenhet och mobbning upp.

Kursen ges på campus och bygger på gemensamt lärande där studenter deltar aktivt i seminarier, kamratrespons och praktiska workshoppar. Studenter förväntas se inspelade föreläsningar och läsa litteratur mellan träffarna som sedan bearbetas tillsammans. Dessa arbetsmetoder stödjer kollegial samverkan med syfte att stimulera ett gemensamt lärande.

I den här kursen undersöks orsaker till konflikter, kränkande behandling och diskriminering i olika pedagogiska verksamheter. Kursen behandlar hur förebyggande arbete och aktiva åtgärder kan genomföras utifrån diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Kursen behandlar även andra konflikter eller kränkningar som inte kan kopplas till diskrimineringsgrunderna. Som student kommer du att arbeta med hur utmanande frågor och situationer kan hanteras och förebyggas utifrån olika förhållningssätt så som behovsorienterat, relationellt, normmedvetet och juridiskt.

I kursen finns möjlighet att kartlägga och analysera egen pedagogisk praktik eller verksamhet som utgångspunkt för att skapa en planering för ett utvecklingsarbete. Examinerande moment är skriftliga inlämningar, muntliga presentationer samt deltagande i seminarier och workshop.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 30 hp på högskolenivå.  

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Att motverka kränkande behandling och diskriminering - utvecklingsarbete i pedagogisk verksamhet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön