Beteendebiologi

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Beteendebiologi

Hur gör djur? Hur gör du? Och varför? Hur hittar en tolvgrams lövsångare från Nyeri till Njutånger? Varför smakar det så gott med omvittnat skadlig föda? Varför är svanar så trogna medan sävsparvens ungar till hälften är oäktingar? Varför blir ensamma individer oftare sjuka? Eller blir sjuka individer oftare ensamma? Eller blir stressade individer både sjuka och ensamma?

I den här kursen får du kunskaper om, och nyfikenhet på, djurs och människors beteenden, deras mekanismer, och ursprungliga eller nuvarande adaptiva funktion. Beteende-egenskaper utgör naturens mest komplexa arv-miljö interaktioner och många av de mest fascinerande produkterna av evolution genom naturligt urval. Framträdande exempel social och sexuell kommunikation och organisation, navigation, predation och födosök, samarbete, och inte minst människans natur och kultur. Kursen integrerar etologi, beteendeekologi och biologisk psykologi, med tonvikt på beteendeekologins evolutionära och ekologiska förklaringar (fylogeni, selektion och adaptation), men även centrala neurobiologiska och genetiska mekanismer, samt tillämpningar inom t ex djurhållning, naturvård och ekotoxikologi.

Genom en kombination av föreläsningar, gruppdiskussioner och litteraturprojekt, är kursens genomgående tema att illustrera hur beteenden, oavsett komplexitet (från blinkning till blygsel) eller grad av ärftlighet (från rodnad till religiositet), kan utforskas utifrån samtliga av Tinbergens fyra frågor; Mekanism, Ontogeni, Fylogeni, och Adaptation

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs: Alternativ 1: Minst 60 av 75 hp från baskurserna BIO900, Cellbiologi 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution, 15 hp, och BIO920 Biodiversitet och systematik, 15 hp, måste vara godkända, eller motsvarande baskurs i biologi. Alternativ 2: Godkända kurser ES1201, Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp, ES1300, Naturresurshushållning, 15 hp, ES1305, Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp, BIO915, Ekologi och evolution 15 hp  samt ha läst och vara godkänd på en av följande fyra kurser: BIO900, Cellbiologi, 15 hp, BIO905, Molekylär genetik, 15 hp, BIO910, Organismvärldens form och funktion, 15 hp och BIO920, Biodiversitet och och systematik, 15 hp,  eller motsvarande minst 60 av 75 hp måste vara godkända. Alternativ 3: Minst 90 hp från kurserna MAR101-112+NTH001 inom det första och andra året på kandidatprogrammet i Marin vetenskap (totalt 120 hp) måste vara godkända, eller motsvarande baskurs i marin vetenskap.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Beteendebiologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön