Visa allastudier.se som: Mobil

Bild för lärare åk 7 - 9

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
45 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2022 - Distans

Bild för lärare åk 7 - 9

Kursen ges inom ramen för Lärarlyftet och ger dig möjlighet att utveckla din lärarkompetens inom ämnet bild. Den vänder sig till dig som redan har en lärarexamen, men inte i bild för åk 79. Du ska vara anställd som lärare och ha arbetsgivarens godkännande. Kursen behandlar bilddidaktisk verksamhet i grundskolans årskurser 79 och kopplar dina egna erfarenheter ifrån olika skolsituationer, bildteori och ämnesdidaktik med utgångspunkt i samtidskonst. Du kommer också få arbeta med konstbaserat arbete. Utbildningen bygger på estetiska lärprocesser och dialogiska arbetsformer som innebär att stor vikt läggs vid dokumentation av process, kommunikation, delaktighet och eget ansvar. Medverkan i diskussioner och samarbete är en förutsättning för att uppnå kursens mål. Det övergripande målet för samtliga kurser inom Lärarlyftet vid Göteborgs universitet är att du som kursdeltagare ska vidareutveckla din lärarkompetens. Utifrån din lärarerfarenhet, och med din undervisningsvardag som resurs, fördjupar du dina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, liksom din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning i ämnet. Efter att du genomfört kursen med godkänt resultat kan du ansöka om utökad behörighet och lärarlegitimation i bild för årskurs 19.

Kursen ges på distans. Det innebär att den studerande genomför självstudier i interaktion med kurslärare över nätet via Göteborgs universitets lärplattform. I studierna ingår litteraturstudier, eget konstbaserat projektarbete samt studier i grupp och enskilt med själv- och medbedömning av arbetsprocess. I utbildningen ingår 3 campusträffar per termin. Under dessa träffar möter du dina medstudenter i workshops, examinerande seminarier, redovisningar och föreläsningar. Här ingår också studiebesök.

Kursen ges på 50% fart över 3 terminer. De campusförlagda är obligatoriska. Datum för träffarna höstterminen 2020 är 27-28 augusti, 11 oktober och 11 januari 2021.

Möjlighet till validering

I enlighet med Skolverkets direktiv erbjuds kursdeltagarna få sina befintliga kunskaper och färdigheter validerade i relation till målen för lärarlyftskursen. Den som efter validering bedömts redan uppfylla delar av kursmålen behöver därefter inte delta i de kursmomenten. En validering innebär att en kartläggning av den sökandes kunskaper och färdigheter/kompetens genomförs. Den sökande får därefter besked om vilka delar av kursmålen man bedömts redan uppfylla. 

Valideringen kan genomföras utifrån en kombination av olika typer av underlag, exempelvis kursintyg, praktiska eller teoretiska prov, specifika uppgifter och intervju. En validering påverkar inte längden på den validerades studier i lärarlyftskursen, kursen pågår 3 terminer för alla. Däremot får den som validerats en lägre studietakt under kurstiden genom att man befrias från vissa moment.

En validering är frivillig, den görs efter ansökan från den som antagits till kursen. Ett formulär för ansökan om validering kommer att finns tillgängligt i samband med att besked om antagning till kursen lämnas.

Den som vill ansöka om validering ska inte göra något i samband med ansökan till kursen anmäl dig till kursen på vanligt vis via antagning.se. När ansökningstiden gått ut granskas ansökningarna utifrån behörighetskraven, därefter skickas antagningsbesked ut till dem som antagits. När vi får besked om vilka som antagits kommer vi att informera om möjligheten att ansöka om validering. Valideringsprocessen kommer att inledas innan kursstarten i form av att ansökningsformulär skickas ut. Men valideringen kommer inte att vara slutförd innan kursstart.

Blankett för huvudmannens godkännande hittar du här

Förkunskaper

Behörig till kursen är, i enlighet med reglerna för Lärarlyftet, student som uppfyller följande kriterier: har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig i bild för åk 7-9 är anställd hos en huvudman eller hos entreprenör som utför uppgifter inom sådan verksamhet som avses i 2§ förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare har en arbetsgivare som godkänt deltagandet.  

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Bild för lärare åk 7 - 9

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön