Visa allastudier.se som: Mobil

Biologi 2 för gymnasielärare

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Göteborg

Biologi 2 för gymnasielärare

Kursen ingår i lärarprogrammet och vänder sig till de som behöver bredda/utöka sin behörighet i ämnet. Kursen ingår i det kurspaket som ger behörighet att undervisa på grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasiet. De första delkurserna behandlar centrala biologiska fenomen såsom fotosyntes och förbränning. Vidare tas centrala ekologiska samband upp och mänsklig påverkan i form av exempelvis påverkan på vårt klimat. Den tredje delkursen behandlar ämnesdidaktik där teorier om undervisning och lärande med utgångspunkt i läraryrket integreras med ämneskunskaper inom biologin.

Delkurs 1 Växters form och funktion; fotosyntes och förbränning, 5 hp

Kursen behandlar cellens fysiologi med särskild inriktning mot energigivande processer som fotosyntes, aerob och anaerob respiration samt fermentering. I kursen ingår också en beskrivning av andra viktiga funktioner hos växter och dessa funktioners koppling till växters form och uppbyggnad.

Delkurs 2 Ekosystem och kretslopp, 7.5 hp

Kursen tar upp teorier som förklarar utbredning av olika arter med tonvikt på de nordiska vegetationstyperna. Här ingår också att lära sig känna igen och kunna identifiera de vanligaste växterna och djuren i vår omgivning. Samspelet mellan individer och samhälle ur ett ekologiskt perspektiv där även människans roll och påverkan ingår kommer att tas upp. Inom miljöekologin behandlas t.ex. globala miljöförändringar och resursutnyttjande samt olika typer av naturvård.

Delkurs 3. Ämnesdidaktik, 2.5 hp

Delkursen behandlar forskningsfältet "Utbildning för hållbar utveckling" i ett internationellt och nationellt perspektiv. Ämnesdidaktikens grundfrågor "varför, vad och hur" ställs i relation till kursens innehåll: speciellt lärande och undervisning i/om ekologi, fotosyntes/respiration, hållbar utveckling samt levande organismer i och utanför klassrummet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Engelska 6, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön