Visa allastudier.se som: Mobil

Digital humaniora, masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Göteborg
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Göteborg

Digital humaniora, masterprogram

Om programmet

Masterprogrammet i digital humaniora passar dig som är intresserad av humanistiska ämnen och teknik. Nya tekniker ger nya tekniska möjligheter men kräver också att vi försöker förstå såväl teknikens som människans roll i det digitala samhället. Du får lära dig digitala metoder och att göra kulturarvsmaterial tillgängligt digitalt samtidigt som digitaliseringens roll i samhället och kulturen undersöks. Vi har ett tätt samarbete med kulturinstitutioner och programmet innehåller både studiebesök och gästföreläsningar. Efter utbildningen kan du arbeta med forskning och inom kulturarvssektorn på en internationell arbetsmarknad.

Innehåll

Under programmets första år får du ett historiskt perspektiv på digital kunskapsproduktion inom konst, film, litteratur, samhällsdebatt och förmedling av kulturarv. Begrepp som kod och digitala gränssnitt undersöks. Du får undersöka och analysera tillgängliggörande och förmedling genom digitala medier liksom olika strategier för publikt deltagande, medproducerande och nya publiceringskulturer. En introduktion ges till digitala verktyg och analysmetoder som kan användas för text-och bildanalys och visualisering . Genom ett eget digitaliseringsprojekt undersöker du verktyg och program som kan användas för att utveckla en digital resurs som fokuserar på tillgängliggörandet av kulturarv.

Under år två läser du valfria kurser på Göteborgs universitet eller annat universitet i Sverige eller utomlands. Möjlighet finns också att söka en fältstudiekurs som ges på institutionen som förberedelse för masterexamensarbetet. Året avslutat med ett masterexamensarbete som kan utformas som en traditionell vetenskaplig uppsats eller som en rapport i anslutning till utvecklandet av en digital resurs.

Examen och framtid

Utbildningen leder till Filosofie masterexamen med huvudområdet Digital humaniora eller Filosofie masterexamen med huvudområdet Litteraturvetenskap (kompletterade kurser inom programmet krävs).

Dina kommande arbetsuppgifter kan både ligga inom forskning och inom kulturarvs- eller digitaliseringssektorn där du kanske arbetar inom projekt som kräver att många discipliner samarbetar. Du kommer att kunna använda digital teknik för att problematisera och experimentera med publiceringspraktiker och blir redo att arbeta med olika former av kulturförmedling och kunskapsproduktion. Din kompetens kommer att vara attraktiv för många olika branscher. Du kommer att bli utbildad för forsknings- och utvecklingsarbete för en såväl nationell som internationell arbetsmarknad.

Läs mer om om programmets innehåll och intervjuer med våra studenter på https://lir.gu.se/utbildning/avancerad-niva/digital-humaniora--masterprogram

Viktig tilläggsinformation 2020-03-16 inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kurserna inom programmet att ges online så länge det är påkallat.

Förkunskaper

Kandidatexamen inom något humanistiskt ämne om 180 hp vilken inbegriper ett självständigt arbete om minst 15 hp. Även studenter med kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt eller konstnärligt ämne kan söka utbildningen och antas efter kvalitetsbedömning av kandidatexamensarbete eller motsvarande. Skicka i så fall in kandidatexamensarbete (eller motsvarande) till dh-master@lir.gu.se för en individuell kvalitetsbedömning senast sista kompletteringsdag. Det som granskas är förutom grundläggande formalia och stil, förmåga att föra ett kritiskt, vetenskapligt resonemang med utgångspunkt i en självständigt formulerad forskningsfråga. Behöriga är också studenter som har motsvarande kunskaper enligt tidigare studieordning eller motsvarande utländsk examen. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Digital humaniora, masterprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön