Ekonomisk historia, fortsättningskurs

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Ekonomisk historia, fortsättningskurs

Kursen innehåller fyra delkurser som ger studenten kunskapen att förstå centrala ekonomisk-historiska perspektiv på långsiktig ekonomisk utveckling, samtidigt kursen erbjuder verktyg för att analysera och kritiskt förhålla sig historiska utvecklingsförlopp.

1. Modern ekonomisk tillväxt: Med den industriella revolutionen inleddes epoken modern ekonomisk tillväxt. Kursen behandlar industrialiseringen och dess spridning sedan mitten av 1800-talet. I kursen ges grundläggande kunskaper om den ekonomiska tillväxtens mönster de senaste två hundra åren.

2. Kapital och finans - ekonomiska och historiska perspektiv: Vilken roll spelar fördelningen av kapital för ett samhälles ekonomiska och sociala
utveckling? Vilken roll har finansiella marknader och aktörer spelat för den moderna kapitalismens framväxt? Varför inträffar finansiella kriser och hur har
finansiella marknader reglerats historiskt? Kursen erbjuder studenterna verktyg för att analysera dessa, och andra, frågor som relaterar till kapital och finansiella system ur ett historiskt perspektiv.

3. Arbete i ekonomiskt och historiskt perspektiv: Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om den ekonomiska historien, med fokus på arbetslivets och arbetsorganisationens skiftande former. Industrialiseringens omvandlingskraft tas som utgångspunkt, men såväl dess förhistoria som utvecklingen i avancerade industrialiserade samhällen och välfärdsstatsutveckling kommer att beröras. Viktiga ekonomisk-historiska forskningsområden som debatten om levnadsstandarsutveckling, fördelningsfrågor, genusarbetsdelning, tvångsarbete och slaveri samt migration kommer att belysas.

4. En global ekonomisk miljöhistoria: Syftet med kursen är att ge en orientering i global ekonomisk miljöhistoria. I kursen presenteras ett antal miljöekonomiska perspektiv på det långsiktiga samspelet mellan människa och natur. Fokus ligger på att förmedla ett historiskt perspektiv på hur utvidgningen av ekonomiska verksamheter, genom befolkningsökning och ekonomisk tillväxt, påverkat kvalitén och fördelningen av ekosystemtjänster.

Förkunskaper

Minst 15 hp inom samhällsvetenskapliga ämnen.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ekonomisk historia, fortsättningskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön