Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
15 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14

Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap

Examensarbetet ska visa att du har kunskaper och färdigheter att arbeta självständigt med PR, information eller utredningsarbete. Undersökningen kan antingen utföras på uppdrag av en organisation som ett medieföretag eller en myndighet, eller som ett självständigt projekt, där du identifierar ett problem inom institutionens profilområden. Utifrån din problemställning ska du genomföra en vetenskapligt förankrad undersökning, som du presenterar och diskuterar muntligt och skriftligt. Denna kurs söks endast om du tidigare läst samhällsvetenskaplig godkänd metod på Göteborgs universitet eller motsvarande

Förkunskaper

Två terminers studier i Medie- och kommunikationsvetenskap samt kursen MK1300 eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet