Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
7.5 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2024
2023-10-15

Göteborg
Vår 2024
2023-10-15

Filmmusik

Kursen utgör en introduktion till några av de centrala tematikerna och problemställningarna inom den internationella filmmusikforskningen. Aktuella begrepp och analytiska perspektiv inom fältetdiskuteras i förhållande till kurslitteraturen och vi diskuterar också hur de kan tillämpas på olika typer av musik i film samt på filmer från olika länder och tidsperioder. Specifika frågeställningar som diskuteras är: Hur bidrar musik till att skapa mening och betydelse i film? Vilket är förhållandet mellan musik och andra ljud och mellan musik och filmbild? Hur relaterar musik till de fiktiva världar filmer handlar om? Hur påverkar musik åskådarens upplevelse av film? I vilken utsträckning är filmmusik ideologiskt laddad? Hur kan man gå tillväga för att analysera och tolka musikens funktion, betydelse och plats i film?

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet