Visa allastudier.se som: Mobil

Forskningsdesign inom antropologi

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2022 - Göteborg

Forskningsdesign inom antropologi

Kort om kursen

Kursen ger dig träning i att utforma ett antropologiskt forskningsprojekt. Du lär dig vad som utmärker en antropologisk undersökning, utvecklar metodologiska färdigheter och förbereder dig för att skriva uppsats.

Kursinnehåll

Kursen bygger på att du själv designar ett eget forskningsprojekt. Du börjar från grunden med att välja vilka teman och frågeställningar du vill undersöka, hur du skall närma dig problemet vetenskapligt och hur du placerar in det i ett forskningsfält. Som en del i denna process diskuterar vi vad som utmärker en antropologisk undersökning och vilka vetenskapliga grunder den vilar på. Under kursen diskuteras även olika metodologiska perspektiv, som deltagande observation, intervjuer och netnografi. Det ingår också övningar både i klassrummet och utanför universitetet, individuellt och i grupp, som låter dig träna på färdigheter som är centrala för det antropologiska fältarbetet. Vid kursens slut har du ett forsknings-PM som kan ligga till grund för din kandidatuppsats.

Undervisning

Undervisningen varvar föreläsningar, diskussioner och gruppövningar. Kursen innehåller också en fältövning. Under kursens gång hålls löpande lärarledda seminarier i forskningsdesign där studenternas egna projekt diskuteras.

Efter studierna

De färdigheter i forskningsdesign, informationshantering och problemlösning som kursen ger är användbara både för fortsatta studier och för arbetsuppgifter som utredning, processledning, och olika typer av kund- och brukarundersökningar.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 30 hp avklarade kärnkurser och 30 hp avklarade fördjupningskurser i socialantropologi, eller att studenten förvärvat motsvarande kompetens på annat sätt.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Forskningsdesign inom antropologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön