Franska: Att forska inom franska - inriktningar, metoder och processer

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2023 - Distans
Sista ansökan: 2023-04-16

Franska: Att forska inom franska - inriktningar, metoder och processer

I den här kursen får du insikter i forskningsprocessen och övning i forskningsmetoder som är aktuella för såväl språkvetenskaplig som litteraturvetenskaplig forskning. Vi behandlar formulering av forskningsfrågor, undersökningsdesign, kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder, dataanalys, liksom tolkning av resultat. Fokus ligger på frågor och processer som aktualiseras i forskningsarbete inom franska. Du kommer även få träning i att använda en för ämnet adekvat begreppsapparat, liksom att förstå relationen mellan problemställning, metod, material och slutsatser.

Kursen inleds med en kortare introduktion till franska som forskningsämne i en svensk, akademisk kontext och ger därigenom ett metaperspektiv på ämnet, dess inriktningar och mångfald. Under kursen utarbetar du en projektplan som kan ligga till grund för ett kommande självständigt arbete eller framtida forskningsprojekt. 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkänd Fördjupningskurs i franska 30 högskolepoäng (FR1302 och FR1303), eller motsvarande.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Franska: Att forska inom franska - inriktningar, metoder och processer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön