Visa allastudier.se som: Mobil

Geovetenskap för Naturvårdsbiologer

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Göteborg

Geovetenskap för Naturvårdsbiologer

Kursen består av frivilliga men rekommenderade föreläsningstillfällen som behandlar jordklotets geologiska historia, de mineral och bergarter som bygger upp jorden samt de nedbrytande processer som påverkar jordskorpan. Dessutom behandlas grundläggande klimatologi och Sveriges klimat. Föreläsningarna är integrerade med övningar i mineral och bergartsidentifiering samt fjärranalys. Ett projektarbete samt en geovetenskaplig exkursion ingår. Kursmoment: Jorden, teori 5,0 hp, Atmosfär och Klimat, teori 2,5 hp, projektarbete 5,0 hp, laborationer 1,0 hp, exkursion 1,5 hp.

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten ha grundläggande:

kunskap om jordklotets tillkomst, utveckling samt de processer som skapar och omskapar jordskorpan och generellt hur de geologiska processerna formar och bestämmer förutsättningarna för livets utveckling på jorden
kunskaper om bergarters och mineralers sammansättning och tillkomstsätt, samt jordskorpans och jordklotets inre sammansättning
insikt i landformbildande processer samt sambandet mellan landformernas utveckling och miljön
kunskap om huvudklimatzonerna och lufthavets rörelser, regionalklimat, lokal- och mikroklimat samt de grundläggande dragen i Sveriges klimat

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön