Visa allastudier.se som: Mobil

Grundläggande litteracitet i en flerspråkig kontext I

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2021 - Distans

Grundläggande litteracitet i en flerspråkig kontext I

Kursinnehåll:
Kursen SSA255, Grundläggande litteracitet i en flerspråkig kontext, syftar till att orientera dig om forskning inom alfabetiseringsområdet och ge fördjupade teoretiska och didaktiska kunskaper om andraspråksinlärares grundläggande litteracitet i ett globalt, lokalt och individuellt perspektiv. Fokus ligger på forskning om flerspråkiga ungdomars och vuxnas initiala litteracitets-utveckling och fördjupade jämförelser med yngre barns litteracitetsarbete görs, och utbildnings-, arbets- och samhällskontext är centrala.

Kursen förbereder för ett kritiskt, didaktiskt ansvarstagande för denna inlärargrupp inom gymnasieskola och vuxenutbildning och ger en grund för vidare forskning inom fältet. Kursen ger främst ett sociokulturellt och ekologiskt perspektiv på litteracitet med koppling till frågor om identitet och makt där även multimodala aspekter på litteracitet.

Kursen SSA255 är på avancerad nivå och ges på halvfart under vårterminen. Den ingår som en obligatorisk kurs i den rekommenderade studiegången för en magister-/masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs.

I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället. Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin.

Kort om kursen:
I kursen SSA255 orienterar du dig om forskning inom alfabetiseringsområdet och får fördjupade teoretiska och didaktiska kunskaper om andraspråksinlärares grundläggande litteracitet i ett globalt, lokalt, multimodalt och individuellt perspektiv, med koppling till frågor om identitet och makt. Kursen SSA255 ingår i den rekommenderade studiegången mot en magisterexamen i svenska som andraspråk. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.

Efter studierna:
Efter kursen SSA255 kan du fortsätta läsa kurser på avancerad nivå som kan ingå i en magisterexamen i svenska som andraspråk. Om du har läst SSA251 och SSA252 är nästa obligatoriska kurs inom den rekommenderade studiegången SSA256, Metoder inom andraspråksforskning som ges på höstterminen. En magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk.

Undervisningsform:
Undervisningen sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Behörighet och urval:
Avlagd kandidatexamen med 90 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig inriktning eller allmän språkvetenskap/lingvistik. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 eller Engelska A/Engelska 5.

Förkunskaper

Avlagd kandidatexamen med 90 hp inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp i något av huvudområdena svenska som andraspråk, svenska språket/nordiska språk, engelska, franska, spanska eller tyska med språkvetenskaplig inriktning eller allmän språkvetenskap/lingvistik. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3 eller Engelska A/Engelska 5.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Grundläggande litteracitet i en flerspråkig kontext I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: