Handelshögskolans logistikprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg
Sista ansökan: 2023-04-16

Handelshögskolans logistikprogram

Logistik handlar om flöden av varor och tjänster, information och kapital. Oavsett om det gäller ett företag som producerar för en global marknad eller för ett närområde så krävs det logistik. Logistiken är väsentlig för ett företags sätt att fungera, dess ekonomi samt konkurrenskraft. Att ha bra logistik är ett sätt att skapa konkurrensfördelar. Att ständigt utveckla och förbättra ett företags flöden, både inom och mellan företag, har därför blivit allt viktigare.

Logistik förknippas ofta med fysiska transporter, men är så mycket mer. Att optimera inköpskvantiteter, produktionsflöden, lagerhållning, marknadsaktiviteter och - inte minst kapitalhantering är andra viktiga områden inom logistik. Logistikfunktionens uppgift är att kunderna ska få rätt vara eller tjänst, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja.

För att stärka din personliga utveckling och position på arbetsmarknaden arbetar man på Handelshögskolans logistikprogram även med färdighetsträning.

Efter logistikprogrammet har du många karriärvägar att välja bland: logistiker, logistikchef, inköpare och distributionschef i industri- och handelsföretag, logistik- och transportkoordinator i globalt verksamma koncerner etc. Utbildningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

 Delar av undervisningen är obligatorisk och ingår i examinationen. Det är normalt schemalagt 3-4 timmar varje dag. Du måste därutöver räkna med självstudier i betydande omfattning. Vissa delar av litteraturen är engelskspråkig.

Programmet inleds med en introduktionskurs som sätter företaget och logistikfunktionen i relation till dess omvärld och fortsätter sedan med en kurs i Handels- och transporträtt. På termin 2 så läser du nationalekonomi, både mikro- och makroekonomi samt avslutar med en kurs i statistik med miljö och logistiktillämpningar. År två på programmet så läser du kurserna Företagsekonomi 1 och 2 med delkurser inom företagsekonomins alla delområden som exempelvis marknadsföring, organisation och ledarskap, externredovisning, ekonomistyrning, verksamhetsstyrning mm. Tredje året på programmet ägnas åt kurser som ger dig den tydliga specialiseringen mot logistik och avslutas med kandidatkurs samt uppsats.

 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Handelshögskolans logistikprogram

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön