Industrial and Financial Management, kandidattermin vårtermin

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Industrial and Financial Management, kandidattermin vårtermin

Industrial och Financial Management handlar bland annat om investeringsbedömning och verksamhetsstyrning, analys av företags finansiella situation samt företagsvärdering. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som controller eller treasurer inom företagens finans- och ledningsgrupper. Kurser Kurspaketet består av en teoridel och en kandidatuppsats. Teoridelen omfattar ämnesområdena finans, industriell dynamik och styrning. Kurserna behandlar grundläggande praktiska och teoretiska samband och deras tillämpning i verklighetsbaserade situationer.

Genom att du får fördjupade kunskaper i teorier och beslutsmodeller för finansiell företagsstyrning får du möjlighet att utveckla din analytiska förmåga. Du får också en översikt över hur ekonomisk teori kan tillämpas för beslutsfattande och företagsekonomisk styrning.

Går du kurspaketet på höstterminen läser du kurserna (kurspaket FEC40):

  • Corporate Finance 7,5 hp (undervisningsspråk engelska)
  • Industrial Management 7,5 hp (undervisningsspråk engelska)

Går du kurspaketet på vårterminen ges kurserna (kurspaket FEC60):

  • Corporate Finance 7,5 hp (undervisningsspråk engelska)
  • Operativ styrning 2 7,5 hp (undervisningsspråk svenska)

Terminen avslutas med en kandidatuppsats på 15 hp.

Kursmål Kursen ger dig kunskap om finansiell styrning och riskhantering. Du kommer att kunna värdera investeringar och finansiell struktur samt lösa väl avgränsade investerings- och finansieringsproblem i företag.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Industrial and Financial Management, kandidattermin vårtermin

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön