Visa allastudier.se som: Mobil

Introduktion till internationella relationer

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Göteborg

Introduktion till internationella relationer

Obs! Höstterminen 2020 ges kursen IR1111 i två språkversioner som går parallellt, var därför noga med vilket anmälningsalternativ som du väljer.

Anmälningsalternativ GU-16715 ges på svenska, och anmälningsalternativ GU-16716 ges på engelska.

Kursen presenterar internationella relationer (IR) som vetenskapligt ämne och dess idéhistoriska bakgrund. Det övergripande syftet är att ge dig en översikt över de olika teoretiska perspektiv som dominerat IR som ämne sedan början av 1900-talet. Kursen inleds med en grundlig diskussion av liberalism och realism. Därefter behandlas ovan nämnda teoriers samtida uttryck, till exempel neoliberal institutionalism och neorealism, samt även marxistiska utmaningar, till exempel världssystemteori och kritisk teori. De senare tas upp i egenskap av att tidigt ha utmanat de dominerande uppfattningarna inom IR-teoretiska debatter. Vi gör också nedslag i de viktigaste debatterna och teoribildningarna inom nutida IR-teoretiska utmaningar och historietolkningar med fokus på socialkonstruktivism, postmodernism, och postkolonialism.

Samtliga teoribildningar, såväl klassiska som nutida, diskuteras i möjligaste mån ur feministiska och gröna perspektiv. En mångfacetterad bild av den världspolitiska historien ges genom att behandla alternativa teoretiska ramverk utifrån vilken den kan tolkas. Kursen sätter de grundläggande teoretiska perspektiven och debatterna i ett historiskt sammanhang. Vi gör nedslag i olika historiska faser och händelser i den globala ordningens framväxt, men särskilt fokus läggs på efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner liksom det kalla krigets och samtida globaliseringsprocessers roll i nutidens globala politik.

Du får teoretiska verktyg för att kunna förstå hur globala problem uppfattas och förklaras på olika vis beroende på teoretiskt perspektiv såväl som historisk kontext. Detta för att kunna granska de antaganden som ligger bakom olika förklaringsmodeller, identifiera de centrala aktörerna, och de praktiker och processer som anses vara viktiga enligt de olika perspektiven. Detta ser vi som en grundförutsättning för att kunna reflektera över förslag till lösningar på centrala globala problem.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Introduktion till internationella relationer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: