Introduktion till offentlig förvaltning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Introduktion till offentlig förvaltning

Den offentliga sektorn är en komplex och spännande arbetsplats. Som framtida professionell tjänsteman i offentlig tjänst behöver du kunna se förvaltningen ur ett flervetenskapligt perspektiv för att förstå din roll. I kursen problematiseras därför förvaltningens roll som ett politiskt, ekonomiskt och lagstyrt system med teorier hämtade från statsvetenskap, organisationsteori, företagsekonomi, och juridik.
Kursen omfattar tre delvis integrerade delkurser. I delkurs 1 (Politik och juridik) behandlas förvaltningens roll i det svenska statsskicket med särskilt fokus på demokratiska och institutionella aspekter. Den svenska konstitutionen och förvaltningsmodellen presenteras i ett komparativt perspektiv. Förvaltningsrätt och regler för offentlighetsprincipen introduceras. Relationen mellan den demokratiskt valda politiska makten och förvaltningen problematiseras och betydelsen av etik, makt, mångfald, kön och likabehandling lyfts fram.

I delkurs 2 (Organisation) lär du dig perspektiv och begrepp som kan användas för att diskutera och analysera offentliga organisationer. Klassiska teorier om byråkrati och administration lyfts fram, liksom moderna utvecklingstrender som New Public Management och hållbar utveckling. Centrala organisationsteoretiska teman presenteras, som till exempel struktur, kultur, identitet, ledarskap, makt och strategi.

Delkurs 3 (Förvaltningsekonomi) behandlar hur ekonomi används som styrinstrument i förvaltningen. Du ges praktiska färdigheter och teoretiska förhållningssätt kring finansiell redovisning och ekonomistyrning. Ekonomistyrning problematiseras som resultat av politiska och organisatoriska val. Olika ekonomistyrningsinstrument presenteras, särskilt hur budgetrapporter produceras och används. Grundläggande ekonomiska begrepp och metoder för finansiell redovisning introduceras för att möjliggöra en förståelse för hur finansiella rapporter produceras och används.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Introduktion till offentlig förvaltning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön