Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg
Sista ansökan: 2023-04-16

Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning

Programbeskrivning

Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning (HUSK) är en unik utbildning för dig som vill arbeta med omställningen till ett hållbart samhälle. Det är en samhällsvetenskaplig utbildning med fokus på tillämpade perspektiv och samverkan med samhällsaktörer i undervisning, praktik och fältstudier.

Världen står inför en rad sociala och miljömässiga problem, varav många sammanfaller i klimatfrågan. Den här utbildningen är unik eftersom den inte bara fokuserar på problemen, utan lika mycket på hur de kan lösas genom samhällsförändring.

Utbildningen ger en tematisk och teoretisk förståelse av hållbar utveckling och klimatomställning. Utöver detta får du som student även delta i praktiskt förändringsarbete i samarbete med samhällsaktörer såsom myndigheter, kommuner, näringsliv och civilsamhället. En del av programmet ägnas åt övningar i fält i Sverige eller utomlands, och möjlighet ges även till praktik i samhällsförändrande organisationer.

Innehåll

Utbildningen tar sig an samhälleliga problem och lösningar genom såväl teoretiska och tematiska studier, som genom tillämpade perspektiv och samverkan med samhällsaktörer i undervisning, praktik och fältstudier. Första året ägnas huvudsakligen åt teoretiska studier, förmedlade genom föreläsningar, seminarier och grupparbeten. En stor del av undervisningen år två förmedlar kunskaper om hur politik, företag och civilsamhället styrs och hur de kan förändras, samt praktiska färdigheter inom förändringsarbete, såsom kommunikation, organisering, projektarbete och processledning. Utöver en samhällsvetenskaplig metodkurs och examensarbete ägnas sista året åt fältarbete i Sverige eller utomlands, samt fördjupningskurser eller praktik.

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger dig kunskaper och kompetenser för arbete med analys, utredning, utvärdering, handläggning och projekt- och verksamhetsledning. Sådana färdigheter och förmågor ses som väsentliga för arbete inom offentlig förvaltning och beslutsfattande på såväl lokal som nationell och internationell nivå, inom offentlig sektor, ideella organisationer, eller näringslivet. Du kommer till exempel att kunna arbeta som handläggare, projektledare, utredare, hållbarhetsansvarig, verksamhetsutvecklare och konsult. En examen ger också behörighet till samhällsvetenskapliga program på masternivå, exempelvis inom globala studier.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön