Kandidatprogrammet i internationella relationer

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg
Sista ansökan: 2023-04-16

Kandidatprogrammet i internationella relationer

Är du intresserad av samtida globala samhällsutmaningar? Söker du efter djupare kunskap om teman som krig, fredsbyggande, klimaträttvisa? Programmet lär dig om internationella problem och om relationer mellan olika aktörer. Du får färdigheter att analysera, undersöka och utvärdera globala utmaningar och breddar din förståelse av hur global politik och internationella relationer är organiserade och strukturerade. Programmet ges på engelska.

Om utbildningen

Globala sammanhang, processer och institutioner spelar en allt viktigare roll i både vårt arbetsliv och vår vardag. I en globaliserad värld där internationella relationer ständigt förändras, ökar efterfrågan på kompetens om globala frågeställningar liksom förmåga att analysera internationella händelser.

Kandidatprogrammet i internationella relationer ger dig förmåga att analysera, undersöka och utvärdera frågor relaterade till internationella konflikter och samarbeten. Du får bekanta dig med olika teoretiska perspektiv och får insikt i hur dessa leder till olika förståelser och analyser av världens tillstånd. Programmet ges på engelska.

Programmet ger dig särskild kunskap om:

  • krig, konflikt och säkerhet
  • fredsbyggande
  • global politisk ekonomi
  • interventioner i syfte att avsluta väpnade konflikter
  • migration och hållbarhet
  • det internationella systemets organisation och struktur
  • komplexa och skiftande maktrelationer
  • multilaterala organisationer och världsregioner
  • politisk teori med ursprung i olika tanketraditioner liksom i olika delar av världen
  • betydelsen av klimatförändringar liksom nya teknologier för de internationella relationerna.

Unika kurser anpassade för yrkeslivet

Programmet erbjuder färdighetskurser inom projektledning liksom i konfliktlösning och utrikesdiplomati. Du får också möjlighet att göra praktik där du får möjlighet att skaffa dig arbetslivserfarenhet, att få omsätta dina kunskaper i praktiken och att påbörja etablerandet av kontakter som kan vara viktiga i ditt framtida yrkesliv.

Jämställdhet och genus

Programmet har ett fokus på genus och jämställdhet relaterat till internationella relationer och detta genomsyrar samtliga kurser. Alla kurser inkluderar också föreläsningar och teman som tydligt relaterar till genus och hur genus samspelar med andra maktrelationer, såsom klass, funktionsvariationer, ras, religion, sexualitet etc.

Hållbarhet och internationella relationer

I programmet använder vi kritiska ansatser och reflexiva perspektiv för att bättre möta svåra och kontroversiella frågor som till exempel hållbar utveckling. Programmet ger dig fördjupade kunskaper om hållbarhetsmålet fredliga och inkluderande samhällen, liksom om sambandet mellan de olika målen på den globala hållbarhetsagendan. Du får också fördjupade kunskaper om sambanden mellan klimatförändringar, social sårbarhet och konflikt. Genom kunskap om det internationella systemet och hur multilateralt samarbete fungerar, får du verktyg för att förstå och hantera hållbarhetsfrågor i praktiken.

Efter studierna

Efter examen är du behörig att studera på mastersnivå i Sverige och utomlands.

Programmet ger dig specialiserade och fördjupade kunskaper om internationella relationer liksom generella samhällsvetenskapliga kompetenser.

Du är kvalificerad för ett arbetsliv i organisationer som fokuserar på fred, säkerhet, konflikter, politisk ekonomi, global styrning, samarbete och det globala multilaterala systemet (från FN till EU). Dina framtida arbetsuppgifter kan utgöras av analyser och utvärderingar inom offentlig sektor på lokal, nationell, regional eller internationell nivå. Andra möjliga sektorer är enskilda organisationer liksom det privata näringslivet.

Programmet lägger också en solid grund för framtida utbildning på forskarnivå inom freds- och utvecklingsstudier (efter avslutade studier på avancerad nivå).

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kandidatprogrammet i internationella relationer

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön