Klinisk beroendepsykologi

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Klinisk beroendepsykologi

Kursen riktas till dig med psykologexamen som vill bredda och fördjupa sina kunskaper på det beroendepsykologiska området. Kursen är en specialistkurs för inriktningen beroendepsykologi och har ackrediterats av Psykologförbundet.

Under kursen ges en översikt över det beroendepsykologiska området, över psykologiska förklaringsmodeller till beroendeproblematik samt över psykologiska insatser för substansbruksproblematik från riskbruk till beroende som rekommenderas av forskning och riktlinjer. Dessutom presenteras och diskuteras organisatoriska faktorer av beroendevården, specialistpsykologens roll och dess utmaningar i vårdkedjan i hantering av beroendetillstånd, samt olika former av etiska och juridiska aspekter som är centrala för specialistpsykologens hantering av beroendefrågor. Även forskning som belyser patogena och salutogena mekanismer samt psykologiska insatser för att förebygga och förändra beteenden och levnadsvanor diskuteras.

Under kursen ges, utöver tillgången till föreläsningar från experter inom olika beroendepsykologiska fält, många möjligheter att få diskutera beroenderelaterade frågor av teoretisk, klinisk och mer övergripande organisatorisk karaktär tillsammans med andra psykologer som är verksamma inom det beroendepsykologiska området.

För att öka relevansen av kursinnehållet för den enskilde kursdeltagaren, innefattar kursen även ett skriftligt individuellt arbete i form av en litteraturöversikt över ett väl avgränsat beroendepsykologiskt tillämpningsområde. Detta område väljer deltagaren utifrån sin egen kliniska situation, eller utifrån ett särskilt intresse, och innefattar en fördjupning inom något av de teman som behandlats under kursens gång. 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs psykologexamen.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Klinisk beroendepsykologi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön