Kulturgeografi: kandidatkurs

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Kulturgeografi: kandidatkurs

Kursen ger ämnesmässig och metodologisk fördjupning inom kulturgeografi och utvecklar förmåga att självständigt analysera, genomföra och redovisa kulturgeografiska undersökningar. Den behandlar vetenskapsteori, forskningsmetodik och aktuell kulturgeografisk forskning: problem, synsätt och metoder.

Delkurs 1. Idéhistoria, teori och metod (7,5 hp)

Delkursen omfattar momenten idéhistora och metod. I momentet idéhistoria behandlas geografins idéhistoria och utveckling som vetenskap, dess uppdelning på olika inriktningar samt olika teoretiska perspektiv och forskningsinriktningar. I momentet metod behandlas kvalitativa och kvantitativa metoder, samt uppsats- och forskningsdesign. 

Delkurs 2. Kulturgeografisk specialisering - Människa, plats, hållbar utveckling (7,5 hp)

Delkursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom området kulturgeografi och hållbar utveckling. Delkursen syftar också till att utveckla den studerandes kunskaper i akademiskt skrivande. Detta sker genom författande av en kunskapsöversikt på basis av självständigt vald litteratur.

Delkurs 3. Självständigt arbete och opposition (15 hp)

Delkursen syftar till att den studerande skall kunna planera, genomföra och presentera ett vetenskapligt arbete. Det sker genom författandet av ett självständigt arbete. Vidare ingår en oppositionsuppgift samt deltagande i seminariebehandling av andra uppsatsarbeten.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp kurser på grundnivå varav minst 60 hp i kulturgeografi inkluderat 7,5 hp GIS. För studenter på samhällsanalysprogrammet motsvaras det av kurser med kulturgeografi som huvudområde under termin 1 3 samt godkänd fortsättningskurs i kulturgeografi, inklusive 7,5 hp GIS. 

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kulturgeografi: kandidatkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön