Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg

Ledarskap

Kunskapsområdet chef- och ledarskap är omfattande och mångvetenskapligt. På den här kursen behandlar vi ett antal etablerade begrepp och modeller som huvudsakligen utgår från en psykologisk kunskapsbas. Vi diskuterar bland annat hur personlighet, ledarstil, roll och makthantering samvarierar med ett effektivt, kreativt respektive hälsosamt chef- och ledarskap. Andra områden som berörs är utveckling av ledningsgrupper och ledarens roll att motivera, kommunicera, styra och förändra organisationer.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att få en fördjupad förståelse av chef- och ledarskap och vill veta mer om centrala forskningsområden utifrån ett psykologiskt perspektiv. Kursen ger dig en fördjupad förståelse kring aktuella och centrala begrepp och modeller inom chef- och ledarskapsforskningen. Är du nu verksam som ledare ger kursen dig kunskaper som kan vara användbara i din arbetssituation. 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng i forskningsmetod och minst 60 högskolepoäng i ämnet psykologi. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.  

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet