Management och organisationsteori, kandidattermin

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2023

Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Management och organisationsteori, kandidattermin

Management och organisationsteori handlar om att förstå och kritiskt analysera förutsättningarna för organisering och ledning i dagens samhälle. Företagets organisering och ledning ställs emot och analyseras utifrån de institutionella och kulturella villkor som bildar verksamhetens förutsättningar. Du får ta del av aktuell forskning och idéutveckling i form av originaltexter på området. Företeelser inom managementområdet utsätts för kritisk och teoretiskt förankrad analys med teman som makt, ansvar och förhållanden. Kursens mål är att utveckla och förbereda dig inför ett yrkesliv där du kommer att arbeta i och leda organisationer och företag.

Exempel på yrkestitlar är organisations-/strategikonsult, produktansvarig, marknadschef, projektledare, ekonomi- och personalchef och planerings- och utredningsansvarig. 

Kurser

Kurspaketet består av en teorikurs och en kandidatuppsats. Den teoretiska delen består av kursen Management och organisationsteori 15 hp.

Första delen av teorikursen fokuserar på teoretiska perspektiv samt självständig inläsning och reflektion. I den andra delen får du i grupp diskutera och problematisera frågeställningar som rör organisering och ledarskap. Terminen avslutas med en kandidatuppsats på 15 hp.

Kursmål

Efter avklarad kurs kommer du att kunna beskriva, förklara, problematisera och kritisera teorier om organisation och ledarskap i relation till samhällsutveckling. Du kommer också att kunna identifiera problem inom ämnet och utforma en studie baserat på dem.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Management och organisationsteori, kandidattermin

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön