Marin ekologi, examenskurs

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Marin ekologi, examenskurs

Information in English will follow below.

Marin ekologi vid Göteborgs universitet finns på tre platser: Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Kristinebergs Marina Forskningsstation och i Göteborg. Examensarbetet kan utföras i Göteborg eller vara delvis förlagt till någon av de två fältstationerna. Examensarbetet kan ha ekologisk inriktning men även omfatta rent botaniska eller zoologiska frågeställningar. Vi kan erbjuda handledning inom bl.a. följande områden: marin populationsekologi, populationsgenetik, evolutionär ekologi, beteendeekologi, systemekologi, ekotoxikologi, fiskekologi och fiskeribiologi och marin miljöanalys och miljöplanering. Kursen kan efter överenskommelse förlängas till 45 eller 60 hp.

Marine ecology at the University of  Gothenburg is available in three places: Tjärnö Marine Biological Laboratory, Kristinebergs Marina Research Station and in Gothenburg. The thesis can be done in Gothenburg or  partly be based at one of the two field stations. The thesis work may have an ecological orientation but can also include purely botanical or zoological issues. We can offer supervision in the following areas: marine population ecology, population genetics, evolutionary ecology, behavioral ecology, system ecology, ecotoxicology, fish ecology and fisheries biology and marine environmental analysis and environmental planning. The course may, by agreement, be extended to 45 or 60 credits.

Förkunskaper

Alternativ 1: Godkända baskurser i biologi om 75 hp (exempelvis BIO900, BIO905, BIO910, BIO915 och BIO920) samt godkända fördjupningskurser inom det marinbiologiska ämnesområdet om minst 30 hp. Dessutom krävs godkänd examenskurs i biologi på grundnivå om minst 15 hp. Alternativ 2: Naturvetenskaplig kandidatexamen (180 hp) inom marin vetenskap där examensarbetet hanterar marinbiologiska problemställningar (exempelvis MAR302 eller MAR312).

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Marin ekologi, examenskurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön