Masterprogram i psykologisk vetenskap

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Göteborg
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg

Masterprogram i psykologisk vetenskap

Programmet startar hösten 2022 med ansökningsperioden i den internationella antagningsomgången: oktober 2021 - januari 2022.  Mer information hittar du på https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/masterprogram-i-psykologisk-vetenskap-s2map

Programmet är forskningsinriktat med fokus på praktisk tillämpning. Syftet är att förbereda dig både för vidare utbildning på forskarnivå och för kvalificerade arbeten inom akademisk, offentlig eller privat sektor. Syftet är också att skapa möjligheter till ett fortsatt livslångt lärande. Programmet är internationellt och all undervisning sker på engelska.
Genom de olika ämneskurserna får du en djup kunskap om de viktigaste grundläggande fälten inom psykologin:

  • biologisk/neuropsykologisk psykologi
  • utvecklingspsykologi i ett livscykelperspektiv
  • kognitiv psykologi
  • personlighetspsykologi
  • socialpsykologi.

I varje ämneskurs integreras också undervisning i vetenskaplig metod, vilket gör att du får med dig de praktiska färdigheter som krävs för att kunna använda kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder i olika sammanhang.

Programmet går ut på att du ska lära dig att utföra forskning och skapa vetenskap, inte bara läsa om det. Du får därför träna på att utveckla och formulera forskningshypoteser, kritiskt granska och utvärdera begrepp och idéer, planera och organisera forskningsprojekt, presentera forskning muntligt och skriftligt, samarbeta inom vetenskapliga projekt och genomföra kollegial granskning (så kallad peer review). Detta görs bland annat genom att du under studietiden också ingår i en av forskargrupperna på institutionen, samt under de tre första terminerna gör praktik på eller utanför universitetet. Detta fungerar också som utgångspunkt för den uppsats du skriver under den fjärde terminen.

Som en del av programmet skapar och utvecklar du din personliga inlärningsportfölj (portfolio) som är tänkt som ett stöd för dina framtida karriärplaner.

För vem

Masterprogrammet i psykologisk vetenskap går på helfart under två år och är ett internationellt program öppet för både svenska och internationella sökande. All undervisning sker på engelska. Programmet är campusbaserat och bygger på ett aktiv deltagande och engagemang då en stor del av undervisningen går ut på att du samarbetar med dina student- och forskarkollegor.

Programmet är ett bra alternativ för dig som vill studera psykologi på avancerad nivå utan att läsa psykologprogrammet som har en klinisk inriktning, och som vill fortsätta att studera på forskarnivå, eller söka dig till andra kvalificerade arbeten inom den akademiska, offentliga eller privata sektorn. Du har en chans att bygga nätverk nationellt och internationellt.

Du är intresserad av att ingå i en forskargrupp och av att vara med i och att bidra till en aktiv lärandeprocess genom att samarbeta med dina studiekollegor.

Förkunskaper

Behörig att antas till masterprogrammet i psykologisk vetenskap är den som har en kandidatexamen i psykologi (eller motsvarande) om minst 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng i forskningsmetod. Utöver tidigare högskolestudier krävs dessutom Engelska 6/ Engelska B eller motsvarande nivå på ett internationellt erkänt test så som TOEFL eller IELTS. Den sökande kommer också att ombedjas skicka in ett motivationsbrev med en redogörelse av akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet samt en reflektion kring hur programmet kommer att främja deras uppsatta karriärmål.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i psykologisk vetenskap

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön