Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Göteborg
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg
Sista ansökan: 2023-04-16

Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning

Masterprogrammet i Redovisning och finansiell styrning är en djuplodande utbildning inom externredovisning, ekonomistyrning samt finansiering. En lärarkår aktiv inom forskning, praktik och reglering kommer rusta dig för att producera och analysera högkvalitativ information i syfte att guida organisationer i investeringsbeslut, planering, prestationsvärdering, omstrukturering och finansieringsaktiviteter. Vi lägger stor vikt vid interaktion mellan teori och praktik samt vid aktuell utveckling inom digitalisering och hållbarhet.

Om utbildningen

Redovisning och finansiering är avgörande för en ekonomis effektivitet. Starka kompetenser inom både redovisning och finansiering behövs för att förstå samspelet mellan olika finansiella processer under ständigt ändrande förutsättningar, i dagens ökat komplexa samhälle. Vårt program sticker ut genom att erbjuda dessa kompetenser, byggda från en stark forskningsbas kring  hålllbarhetsaspekter. Kunskap i både redovisning och finansiering med ett starkt hållbarhetsperspektiv rustar dig med en högt efterfrågad kunskap och förbereder dig för kvalificerat arbete inom området redovisning och finansiering.

Ett unikt balanserat program med tydlig hållbarhetsprofil

Du kommer få en utbildning som är balanserad mellan ekonomistyrning, externredovisning och finansiering. Ekonomistyrning fokuserar på design och användning av styrsystem utifrån både strategiska och processorienterade perspektiv. Ekonomistyrning påvisar och problematiserar modern informationstekniks roll i prestationsmätning, beslutsfattande, planering och styrning.

Externredovisningskurser behandlar bedömning och värderingsfrågor som företag hanterar i sin finansiella redovisning och vilken betydelse dessa frågor har för användarna av finansiella rapporter.  Finansiella rapporter som kommunikationsmedel avhandlas också. Kurserna i finansiering fokuserar på långsiktigt beslutsfattande med avseende på investeringar, finansiering och riskhantering. Rollen för marknader, information och incitament beaktas också.

Genom föreläsningar och caseuppgifter kommer du utveckla dina kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation, analytisk problemlösning, informationssökning, projekthantering och samarbete i grupp. Du kan specialisera dig inom området redovisning och finansiering eller bredda dina färdigheter med valbara kurser från andra program. 

Möjligheter för interaktion och engagemang

Löpande under programmet kommer du ha möjligheter att relatera teoretisk kunskap till samtida utvecklig i omgivande samhälle. Vi har ofta gästföreläsare, där några erbjuder ett organisatoriskt perspektiv och diskuterar hur olika teori kan kopplas till unika situationer och andra ger en bild av bakgrund, trender och generell utveckling inom området. Du kommer att arbeta med i caseuppgifter och utveckla förmågan att analysera aktuell praxis inom organisationer med stöd av den teori du studerar. Dagens utveckling inom hållbarhet och digitalisering påverkar aktuell praxis inom redovisning och finansiering. Vårt program granskar återkommande dessa utmaningar och ger dig möjligheter att engagera dig i dem.

Internationellt

En internationell atmosfär ger dig möjligheten att uppleva andra kulturer, förbättra dina kommuniceringskunskaper och bygga ett globalt nätverk av vänner. Du kommer att vara en del av en dynamisk och internationell studentgrupp. Du kan även tillbringa tid vid ett av våra partneruniversitet.

Förkunskaper

Generella förkunskapskrav:   En kandidatexamen (motsvarande 180 högskolepoäng, hp) från ett internationellt erkänt universitet och kunskaper i engelska motsvarande studier i engelska på gymnasienivå, s.k. kurs Engelska 6/Engelska B eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. För mer information om de generella förkunskapskraven, se www.universityadmissions.se (engelska) och www.antagning.se (svenska).  Programspecifika förkunskapskrav:   60 hp i företagsekonomi och 30 hp i nationalekonomi, eller 60 hp i nationalekonomi och 30 hp i företagsekonomi, samt en specialisering inom redovisning eller finansiering/finansiell styrning, samt minst 15 hp i statistik eller 7,5 hp i statistik och 7,5 hp i kvantitativa metoder och/eller matematik.

Examen & Intyg

Masterexamen

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram i Redovisning och finansiell styrning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön