Matematisk modellering och problemlösning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Göteborg

Matematisk modellering och problemlösning

Kursen är främst avsedd som en introduktion till matematisk modellering och problemlösning för studenter med begränsad erfarenhet av hur matematiken används inom olika tillämpningsområden, men som kan komma att arbeta inom olika områden där matematik är användbart. Dess huvudsakliga syfte är att ge studenten förmåga att tillämpa den teoretiska matematiken för att lösa problem inom vetenskap och teknik. Genom att ge studenten erfarenhet av olika tillämpningsområden, och utveckla de färdigheter som krävs, främst matematisk modellering och tekniker för problemlösning, fyller kursen därmed luckan mellan de teoretiska matematikkurserna och relevanta tillämpningar. Kursen innehåller också en bredare sammanfattning av matematiskt tänkande. Kursens kärna är ett antal realistiska och tillämpningsorienterade övningsproblem, som används som utgångspunkt för det egna lärandet. Problemen är noggrannt utvalda och formulerade för att utveckla studentens förmåga att modellera och lösa problem med ett undersökande arbetssätt. Problemen belyser många olika tillämpningsområden och grupperas efter huvudsakliga modelltyper. 

I listan nedan kan man hitta exempel på konkret innehåll:

  • Funktioner och ekvationer, exempelvis hur olika matematiska påståenden kan motiveras och hur man kan skapa funktioner utifrån experimentella data
  • Optimeringsmodeller, exempelvis matematisk programmering inom ekonomi och beslutsstöd.
  • Dynamiska modeller, exempelvis simulering inom biologi, fysik och teknik.
  • Probabilistiska modeller, exempelvis stokastisk simulering, markovmodeller för texter, Bayesiansk inferens.
  • Diskreta modeller, exempelvis grafer och nät för modellering av olika aktiviteter, modellering med diskreta standardproblem och satslogik, planering.
  • En eller två moduler med ämnen som kan variera från kurstillfälle till kurstillfälle.

Det egna lärandet stöds av en handledningsstil som utvecklar studentens självständiga förmåga. Under föreläsningar diskuterar vi också olika problemlösningsstrategier, reflekterar över lösningar och jämför olika sätt att lösa samma problem. Kursen orienterar även om matematikens roll inom olika tillämpningar och framhåller betydelsen av matematiska datormodeller.

Förkunskaper

För att vara behörig krävs avklarade kurser om 45 hp inklusive: Godkänd kurs i imperativ eller objektorienterad programmering (DIT012, DIT953 eller liknande) Godkänd kurs i linjär algebra (MMGD20 eller motsvarande) Godkänd kurs i matematisk analys (MMGD30 eller motsvarande)

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Matematisk modellering och problemlösning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön