Visa allastudier.se som: Mobil

Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
15 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14

Metod inklusive uppsatssamordning i statsvetenskap

På kursen lär du dig att behärska det vetenskapliga metodtänkandet och kommer att förbereda dig för uppsatsskrivande på grundnivå. Du studerar olika vetenskapsteoretiska grunder syn på kunskap. Du lär dig att utforma vetenskapliga undersökningar, att förstå relationen mellan problem och metod – ”vilken metod krävs för att lösa det här problemet?” – respektive relationen mellan metod och slutsatsdragning – ”vilka slutsatser tillåter metoden att jag drar ur undersökningen?” Du tränas i att tillämpa några av de vanligaste samhällsvetenskapliga metoderna. Du får tillfälle att relatera metodfrågor till din egen planerade uppsats. Under kursen skriver du allt mer utvecklade självständiga PM om idéer, frågeställningar och metoder inför det kommande uppsatsarbetet på examensnivå. Kursen varvar föreläsningar med övningar och seminarier.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkänt i kurserna SK1113 Institutioner och aktörer i demokratin (15 högskolepoäng), SK1124 Politisk teori (7,5 högskolepoäng), SK1125 Internationell politik (7,5 högskolepoäng), SK1214 Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv (15 högskolepoäng) samt godkänt i en av kurserna SK1223 Tematisk fördjupning (15 högskolepoäng) eller SK1224 Miljöpolitikens villkor (15 högskolepoäng), eller motsvarande kunskaper.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet