Visa allastudier.se som: Mobil

Metod inom Globala studier

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2019-10-14

Metod inom Globala studier

Under kursen bekantar du dig med grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska ansatser inom samhällsvetenskapen. Du får lära dig om både kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga datainsamlingsmetoder. Du får också en metodologisk grundläggande bild samt lär dig hur du kan använda dig av de elementära färdigheter som krävs för att hantera disciplinära och tvärvetenskapliga samhällsvetenskapliga metoder där man tillämpar statistisk analys, analys av intervjuer, kvalitativ textanalys samt observationsmetoder. Därmed har du förvärvat ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt vilket hjälper dig när du skriver vetenskapliga uppsatser. Du lär dig hur man kan tolka och värdera forskning samt hur du på bästa sätt kan genomföra, utvärdera och presentera en studie av god kvalitet. Kursen ges som fördjupningskurs inom humanekologi, regionala studier (Afrika-, Asien-, Latinamerika-, Mellanösternstudier), internationella relationer och socialantropologi.

Förkunskaper

Godkänt resultat i kärnkurser (30 hp) och fördjupningskurser (30 hp) från ämnen inom Institutionen för globala studier eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet