Visa allastudier.se som: Mobil

Migration i ett livsloppsperspektiv

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2021 - Göteborg

Migration i ett livsloppsperspektiv

Livsloppsperspektivet uppmärksammar människors liv som en process, från födseln till döden i relation till tid och plats, samhälleliga strukturer och ömsesidigt beroende relationer. I den här kursen studeras hur individers och familjemedlemmars migration har en inverkan på olika livsfaser och på intergenerationella omsorgsrelationer. I kursen presenteras även ett intersektionellt perspektiv samt teori och forskning kring transnationella familjer, integration, inkludering och exkludering. Kursen berör hur rasism och diskriminering, migrations- och integrationspolitik samt välfärdsstatens generella stödsystem inverkar på migranters livsvillkor och agentskap. Kursen fokuserar också på det sociala arbetets praktik och hur socialarbetare kan förhålla sig och agera.

Kursen vänder sig till dig som teoretiskt och praktiskt vill fördjupa dig inom området migration och socialt arbete i ett livsloppsperspektiv och som möter barn och unga vuxna, föräldrar och äldre inom exempelvis socialtjänstens individ- och familjeomsorg, samhällsorientering eller inom ideell och privat sektor.

Efter avslutad kurs har du fått kunskaper om teorier om livslopp och migration, med särskilt fokus på relationer mellan generationer och transnationellt familjeliv. Du har också fått kunskaper om hur samhällets strukturer inverkar på migranters liv och möjlighet till omsorg mellan generationer.  Du ska kunna diskutera migranters livsvillkor och inom vilka delar av samhället de inkluderas och exkluderas eller diskrimineras.  Du har också fått träna på att använda teoretiska begrepp för att diskutera och kritiskt granska exempel från det sociala arbetets praktik. Centralt i kursen är också att identifiera etiska problem och kritiskt reflektera över maktaspekter i socialt arbete relaterade till migration.  

Undervisning sker via föreläsningar och seminarium på campus. Viss undervisning sker via inspelade föreläsningar och digitala möten med lärare och studenter på universitetets lärplattform.

Förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område. 

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Migration i ett livsloppsperspektiv

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: