Visa allastudier.se som: Mobil

Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
15 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14

Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning

Du får en bred introduktion till miljövetenskap genom översiktlig kunskap om hur olika miljöproblem uppkommer, hur det nationella och internationella miljöarbetet bedrivs samt hur miljöproblem identifieras och miljövetenskaplig kunskap utvecklas. Dessutom tränas du i muntlig och skriftlig presentation samt arbete med projekt. Kursen är grundläggande och en introduktion till de två miljövetenskapliga utbildningsprogram som båda ger filosofie kandidatexamen vid Göteborgs universitet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet