Miljövetenskapliga metoder och projekt

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Göteborg

Miljövetenskapliga metoder och projekt

Både för grundläggande miljöforskning och för användning av miljödata inom förvaltning och för konsekvensbedömningar krävs kunskap om de metoder som används för att ta fram och utvärdera data. Denna kurs fokuserar på naturvetenskapliga metoder och analyser inom olika fält av miljöforskning och hur de används. Under kursen tränas du i kritisk granskning av vilka metoder som används inom olika typer av undersökningar samt statistisk försöksplanering. Genom föreläsningar, litteraturseminarier, laborationer och räkneövningar får du gå igenom hela processen från frågeställning, via praktiska mätningar till analys, statistik och slutsatser.  I momentet om simuleringsmodeller presenterar, praktiserar, och diskuterar vi olika typer av modeller, både teoretiska och fysiska, som används inom miljövetenskap. Du får också en fördjupad kunskap om statistiska analyser.  En viktig del av kursen är ett projektarbete, där du får genomföra de olika moment vi tar upp under kursen.

Förkunskaper

Alt 1: Genomgången baskurs i miljövetenskap om 15 hp samt minst 30 hp baskurser i annat naturvetenskapligt ämne. Alt 2: Genomgångna kurser om minst 60 hp i något naturvetenskapligt ämne. För båda alternativen krävs dessutom att man har läst fakultetsgemensam kurs i statistik om 7,5 hp (MSG830) eller motsvarande kunskaper.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Miljövetenskapliga metoder och projekt

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön