Missbruk och beroende

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Göteborg
10 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2023

Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Missbruk och beroende

Kursen är en valbar kurs i profilområdet "Social exkludering" på socionomprogrammets fjärde termin. Kursen belyser olika av riskbruk, missbruk och beroende av alkohol och narkotika, samt vissa former av beteendemissbruk på ett sätt som är relevant för socialt arbete. Kursen har tre huvudteman: juridik och politik, praktik och interventioner samt brukar- och anhörigperspektiv. 

Kursen ger dig kunskap och förståelse för att kunna redogöra för livsvillkor för människor med riskbruk, missbruk och beroende på såväl individ-, grupp som strukturell nivå med ett beaktande av maktdimensioner som klass, kön/genus, etnicitet och ålder.

Kursen ger kunskap om hur människors vanor avseende alkohol-, narkotika och andra kemiska substanser har kommit att etableras som sociala problem och blivit föremål för rättslig reglering och samhällets insatser. Du får också kunskap om konsekvenserna av denna utveckling ur ett brukar-, barn- och anhörigperspektiv. Du lär dig om teorier och metoder i socialt arbete med personer som har en missbruks- eller beroendeproblematik. Samtidigt övar du dig i att självständigt analysera och föreslå handlingsstrategier på olika nivåer samt att problematisera de organisatoriska, politiska och juridiska aspekterna som omgärdar området.

Under kursen får du också ta del av och kritiskt granska aktuell forskning inom området missbruk och beroende med relevans för socialt arbete. Vi arbetar också med att urskilja och reflektera över egna och samhälleliga attityder, värderingar och förhållningssätt i relation till alkohol och narkotika samt med att problematisera och ta ställning till etiska aspekter i det sociala arbetet med personer som har en missbruks- eller beroendeproblematik.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier, ett grupparbete och grupphandledning. I syfte att stärka kopplingen mellan teori och praktik har kursen en stark fältanknytning. Fältstudiebesök genomförs på verksamheter inom missbruks- och beroendeområdet och diskuteras därefter på seminarier. Kursen har flera gästföreläsare där såväl praktiker- som brukarperspektiv finns representerade. I grupparbetet arbetar vi med att analysera fiktiva fall och föreslå handlingsstrategier.

Förkunskaper

Godkänt resultat från kurser SQ4111 Socialt arbete, 30 hp, SQ4122 Juridik för det sociala arbetet, 15 hp och SQ4131 Det sociala arbetets teorier, metoder och etik, 15 hp, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet eller har motsvarande kunskaper genom godkända studier om minst 60 hp inom närliggande område samt relevant yrkeserfarenhet.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Missbruk och beroende

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön